ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กรกฎาคม 2562 / 16:46:18  
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ถ่ายทอดความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น..//
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ถ่ายทอดความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น..//
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างเครือข่ายการบริการอุตุนิยมวิทยาแบบมีส่วนร่วมให้กับพ่อค้า แม่ค้า หวังช่วยวางแผนและตัดสินใจในการค้าขายระยะสั้น ลดความสูญเสียอันเกิดจากฝนตก..//

ที่ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การประยุกต์ใช้เรดาร์ตรวจอากาศและดาวเทียม เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการค้าชุมชนกับตลาดนัดถนนคนเดิน ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ข้อมูล เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลตลาด กลุ่มผู้นำตัวแทนพ่อค้า แม่ค้า ของถนนคนเดิน 2 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายไพศาล สุธรรมวิทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ด้านนายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กล่าวว่า ถนนคนเดินราชดำเนินและถนนคนเดินวัวลาย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ นิยมท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก มีรูปแบบการจัดเรียงวางขายสินค้ากลางแจ้งในทุกฤดูกาล และพบปัญหาในการค้าขายในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดู โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับการขายสินค้า ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยกลั่นกรองในการแจ้งเตือนกลุ่มฝนที่คาดว่าจะเคลื่อนเข้ามาบริเวณถนนคนเดินทั้งสองแห่ง โดยใช้ข้อมูลช่วยในการวางแผนและตัดสินใจในการค้าขายในระยะสั้น ทั้งนี้เพื่อช่วยลดความสูญเสียอันเกิดจากพายุฝนฟ้าคะนอง และฝนตามฤดูกาล
นอกจากนี้ ยังมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้ จะไปเป็นผู้สอน และแนะนำ วิธีการเข้าถึงข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศและดาวเทียม ไปยังกลุ่มเพื่อนร่วมอาชีพค้าขายในพื้นที่เดียวกัน และต่างพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างต่อเนื่องต่อไป

ข่าวโดย : ธิติมา พันรอด ทีมข่าวสวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : ธิติมา พันรอด
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 322

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738