ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กรกฎาคม 2562 / 17:12:27  
กกต.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของนักการเมือง
กกต.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของนักการเมือง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ นำพรรคการเมืองและนักการเมืองท้องถิ่นเข้าอบรมเกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้ง และร่วมประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของนักการเมือง

ที่ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และนายวิวัฒน์ เจริญฉ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีนักการเมืองท้องถิ่น สมาชิกพรรคการเมือง ตัวแทนส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรเอกชนตรวจสอบการเลือกตั้ง และดีเจประชาธิปไตยของแต่ละจังหวัด กว่า 200 คน เข้าร่วม
ทั้งนี้ การประกาศเจตนารมณ์มุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง เป็นนโยบายที่สำคัญของประเทศ ในการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาการเมืองการปกครอง สร้างความตระหนักสำนึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและประชาชน รวมทั้งเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้นักการเมือง และเป็นการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ เพื่อให้การเมืองมีการทุจริตที่ลดลงอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น


ข่าวโดย : เสาวณัฐ มูลสม สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : ธิติมา พันรอด สวท.เชียงใหม่
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 493

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738