ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กรกฎาคม 2562 / 17:19:29  
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง จัดกิจกรรม “วิ่งเทรล Minimal Maewa Trail ครั้งที่ 1” ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง  จัดกิจกรรม  “วิ่งเทรล Minimal Maewa Trail ครั้งที่ 1” ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง จัดกิจกรรม “วิ่งเทรล Minimal Maewa Trail ครั้งที่ 1” ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562

นายอิศเรศ สิทธิโรจน์กุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง เปิดเผยว่า ด้วยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานลำปาง จัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง กิจกรรม “วิ่งเทรส Minimal Maewa Trail ครั้งที่ 1” ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 เวลา 05.45 น. ณ อุทยานแห่งชาติแม่วะ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,200 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแม่วะจังหวัดลำปาง ตลอดจนเพื่อหาเงินรายได้สมทบกองทุนมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า สำหรับใช้สนับสนุนด้านสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า และสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ยังชีพสำหรับการลาดตระเวนที่จำเป็นให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า และด้วยได้มีพระราชกฤษีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าแม่ปราบ ป่าแม่อาบ และป่าแม่ลี้ ในท้องที่ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ ตำบลแม่ถอด ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง และตำบลลี้ ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำปาง ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 56 ก ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 133 ของประเทศไทย เพื่อความเป็นสิริมงคล ต่อการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง
สำหรับกิจกรรม “วิ่งเทรล Minimal Maewa Trail ครั้งที่ 1” ประจำปี พ.ศ.2562 เวลา 05.45 น. ณ อุทยานแห่งชาติแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว.//

ข่าวโดย : ส.ปชส.ลำปาง/ข่าว
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 324

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738