ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 กรกฎาคม 2562 / 11:16:53  
ผู้ว่าฯน่าน นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดน่าน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562
ผู้ว่าฯน่าน นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดน่าน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562
ผู้ว่าฯน่าน นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดน่าน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562

เช้าวันนี้ ( 16 กรกฎาคม 2562 ) ที่ วัดมิ่งเมือง ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดน่าน ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง(ใส่บาตรแบบพื้นเมืองน่าน) แด่พระภิกษุ สามเณร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันบำเพ็ญความดี และเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นการร่วมกันส่งเสริมพระพุทธศาสนา ให้ดำรงมั่นเป็นสถาบันสำคัญคู่กับสถาบันชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดไป สำหรับวันอาสาฬบูชา นับเป็นวันสำคัญยิ่งที่บรรดาชาวพุทธทั่วโลกต้องรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่องค์พระบรมศาสดา สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีต่อชาวพุทธทั่วโลกนั่นคือเป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนา ซึ่งมีชื่อว่าธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเป็นครั้งแรกซึ่งพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนี้ได้ทรงแสดง ถึงเรื่อง ทุกข์ สมุทัย นิโรธและมรรคมีองค์ 8 ซึ่งเป็นหลักธรรมสำคัญที่ทำให้บุคคลสามารถ นำไปปฏิบัติ และบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นอริยะบุคคลได้โดยพระพุทธองค์ได้ทรงแสดง แก่ นักบวชที่เรียกว่า ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 เมื่อได้ฟังธรรมนี้แล้วปัญจวัคคีย์คนแรกนามว่าอัญญาโกณฑัญญะ สามารถรู้ทั่วถึงธรรมที่ทรงแสดง จึงได้ขออุปสมบทจากพระพุทธองค์และได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ ท่านจึงเป็นพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาจึงทำให้วันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญ เป็นวันที่พระรัตนตรัยคือแก้ว๓ ประการครบถ้วนบริบูรณ์ คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

ข่าวโดย : อาชอำพล แก้ววิจิตร
บรรณาธิการ : กัมปนาท พอจิต
หน่วยงาน : ส.ปชส.น่าน
อ่าน : 244

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738