ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 กรกฎาคม 2562 / 11:18:19  
น่าน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว แถลงข่าวการจัดงานการกุศล โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
น่าน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว แถลงข่าวการจัดงานการกุศล โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทย  ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว แถลงข่าวการจัดงานการกุศล โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม2562 นี้

ที่ห้องประชุมภูคา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพระราชปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน นายชนาธิป เสมแย้ม นายอำเภอปัว พร้อมด้วย นายแพทย์กิติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว เป็นประธาน จัดแถลงข่าว การจัดงานโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระยุพราชปัว การจัดงาน เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ Oxygen Run For Live วิ่งต่อลมหายใจ ครั้งที่ 2 กำหนดจัดในวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ณ สวนสาธารณะ ร.ศ. 200 ปี อำเภอปัว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผู้ทรงเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม2562 นี้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเดินและวิ่ง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน อีกทั้งเพื่อจัดหาทุนในการจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลนของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคต่างๆ รวมถึงองค์กรต่างๆ เข้ามาสนับสนุนในการจัดงาน และได้รับการสนับสนุนถ้วยรางวัลจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุราช ได้มอบถ้วยรางวัลในครั้งนี้ด้วย โดยมีสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 3,000 คน โดย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2562 โดยแบ่งระยะการเดิน-วิ่งเป็น 3 ระยะคือ 2 กิโลเมตร 5 กิโลเมตร และ 12.5 กิโลเมตร เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกาย และการป้องกันควบคุมโรค เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพและยกระดับบริการสุขภาพ ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 โดยภายในงาน ได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผู้ทรงเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ ของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 67 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม2562 นี้

ข่าวโดย : บรรลือ/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 315

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738