ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 กรกฎาคม 2562 / 11:29:39  
พุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ พาครอบครัวทำบุญตานขันข้าวในวันศีลใหญ่หรือวันอาสาฬหบูชา..//
พุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ พาครอบครัวทำบุญตานขันข้าวในวันศีลใหญ่หรือวันอาสาฬหบูชา..//
พุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ เข้าวัดทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับเนื่องในวันอาสาฬหบูชา กันอย่างคึกคัก ก่อนที่ช่วงค่ำจะร่วมเวียนเทียน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว..//

พุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ เข้าวัดทำบุญ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วัดต่างๆเต็มไปด้วยศรัทธาสาธุชน ที่ได้ถือโอกาสวันหยุดติดต่อกันหลายวันเดินทางกลับภูมิลำเนาและมาทำบุญพร้อมกับครอบครัว โดยนำสำรับกับข้าวที่เตรียมไว้ ส่วนใหญ่เป็นอาหารพื้นเมืองตามประเพณีชาวล้านนา อาทิ ข้าวเหนียว แกงฮังเล น้ำพริก ลาบ ขนมเทียน ข้าวต้มมัด พร้อมด้วยข้าวตอกดอกไม้มาร่วมทำบุญ ตานขันข้าวหรือถวายทานอาหาร เพื่อที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับให้ได้รับอานิสงค์ผลบุญ ถวายสังฆทาน เพื่อทำบุญให้กับตนเอง และครอบครัว
วันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จนพระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนพุทธศักราช 45 ปี
ส่วนพิธีกรรมโดยทั่วไปที่นิยมกระทำในวันนี้ คือ การทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา และสวดมนต์ ตอนค่ำจะมีการเวียนเทียนตามวัดต่างๆ ซึ่งเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย ส่งเสริมพระพุทธศาสนา กล่อมเกลาจิตใจ ประชาชน เด็กและเยาวชนอีกด้วย

ข่าวโดย : ธิติมา พันรอด ทีมข่าวสวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : ธิติมา พันรอด
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 423

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738