ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 กรกฎาคม 2562 / 12:15:19  
พุทธศาสนิกชนชาวลำปาง ร่วมกันทำบุญตักบาตร วันอาสาฬหบูชา
พุทธศาสนิกชนชาวลำปาง ร่วมกันทำบุญตักบาตร วันอาสาฬหบูชา
พุทธศาสนิกชนชาวลำปาง จำนวนมากร่วมกันทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และสัปดาห์ส่งเสริมเผยแพร่พระพุทธศาสนา

ในช่วงเช้าวันนี้ ( 16 กรกฎาคม 2562 ) ที่วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ได้มีการจัดกิจกรรม เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และสัปดาห์ส่งเสริมเผยแพร่พระพุทธศาสนา โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายพินิจ แก้วจิตคงทอง ปลัดจังหวัดลำปาง ส่วนราชการต่างๆ และพุทธศาสนิกชนจังหวัดลำปางเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
โอกาสนี้ได้มีการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาภายในวิหารวัด ต่อจากนั้นพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 30 รูป เพื่อเป็นกุศลให้แก่ตนเอง โดยวันอาสาฬหบูชา ถือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยได้มีการแสดงปฐมเทศนา โปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จนพระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรม และขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือให้วันดังกล่าว มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนพุทธศักราช 45 ปี
ทั้งนี้ในช่วงเย็น พุทธศาสนิกชนจังหวัดลำปาง ยังสามารถเดินทางไปร่วมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถพร้อมกันทั่วทุกวัด ในจังหวัดลำปาง และร่วมประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ปฏิบัติธรรม สมาทานศีล และแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อสร้างกุศลให้แก่ตนเอง

ข่าวโดย : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : ศศิธร สุดเจริญ
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 375

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738