ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 กรกฎาคม 2562 / 11:43:27  
ชาวเวียงสา จังหวัดน่าน ใส่บาตรเทียน หนึ่งเดียวในโลก เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2562
ชาวเวียงสา  จังหวัดน่าน ใส่บาตรเทียน หนึ่งเดียวในโลก เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2562
พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดน่าน และนักท่องเที่ยว ร่วมงานประเพณีใส่บาตรเทียน ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก เนื่องในวันเข้าพรรษา ประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมามากว่า 100 ปี

พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดน่าน และนักท่องเที่ยว ร่วมงานประเพณีใส่บาตรเทียน เป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลก เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2562 ที่วัดบุญยืน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยเฉพาะชาวอำเภอเวียงสา ต่างพร้อมใจกันใส่บาตรเทียน เป็นประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน มักจะนิยมใส่บาตรหลังวันเข้าพรรษ 1 วัน หรือในวันแรม 2 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี พิธีจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า และเมื่อถึงเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไป จะมีการฟ้อนรำจากคณะศรัทธา หมู่บ้าน และชุมชน ในเขตอำเภอเวียงสา ทุกคนที่มาร่วมงานตั้งใจที่จะนำเทียนที่เตรียมมาจากบ้านมาใส่บาตรที่ทางวัดได้เตรียมไว้ ครั้นเมื่อถึงกำหนดงาน เริ่มพิธีตักบาตรเทียน พระภิกษุ-สามเณร จะนำ คณะศรัทธาสาธุชน เดินใส่บาตรเทียนเวียนรอบโต๊ะที่ตั้งบาตรไว้รอบวัด มีญาติโยมตลอดทั้งเด็ก ทั้งผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุมากันทั้งครอบครัว จำนวนผู้เข้าร่วมงานมีจำนวนมากที่ศรัทธาและเคารพในพระพุทธศาสนา มาด้วยจิตอันเป็นกุศล มีใบหน้าอิ่มเอิบ ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่นิยมตักบาตรเทียน จำนวน 99 เล่ม ตามความเชื่อในเรื่องของเลขมงคล ภายในพระอุโบสถ มีพระภิกษุชั้นผู้ใหญ่ และสามเณร นำสวดเจริญพระพุทธมนต์ ให้ศีลให้พร และพิธีสูมาคารวะ การใส่บาตรเทียน เพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นการทำบุญให้ชีวิตมีความสุขความเจริญก้าวหน้า วัดบุญยืน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี ส่วนพิธีใส่บาตรเทียนนั้น มีมากว่า 100 ปี 1 ปีมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ส่วนเทียนที่ใส่บาตรนี้ ทางวัดบุญยืน จะนำเทียนไปประกอบพิธีกรรมและใช้ในกิจของสงฆ์ต่อไป

ข่าวโดย : บรรลือ/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 249

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738