ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 กรกฎาคม 2562 / 11:48:03  
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน
ชาวบ้านกลาง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต

(18 กค.)สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำโดยนางจินดา พิชญ์ชานนท์ประกันจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน ที่วัดบ้านกลาง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อให้ชาวบ้านกลางและหมู่บ้านใกล้เคียง มีความรู้ ความเข้าใจ การเข้าถึงสิทธิ์ประกันสังคม ที่ผู้ประกันตนและบุคคลทั่วไป ทุกกลุ่มอาชีพจะได้รับการคุ้มครองประกันสังคม อีกทั้งเป็นการรณรงค์ กระตุ้นและจูงใจให้แรงงานนอกระบบประกันสังคมเข้าสู่ระบบประกันสังคมภาคสมัครใจเพิ่มขึ้น พร้อมกันนี้ได้มีการบรรยายให้ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการออมเพื่อหลักประกันที่ดีในอนาคต พร้อมทั้งนำผู้ประกันตนที่มีประสบการณ์ มาเล่าถึงสิทธิประโยชน์จากการได้รับจากการเป็นผู้ประกันตน
โอกาสนี้นางแสงเทียน ภาพเพริดพริ้ง กำนันตำห้วยโป่งนำชาวบ้านกลางและหมู่บ้านใกล้เคียงจำนวนมากร่วมสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตร 40 ซึ่งมีสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง ได้แก่กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย /กรณีทุพพลภาพ / กรณีตาย/กรณีชราภาพและกรณีสงเคราะห์บุตร/

ข่าวโดย : วาสนา ข่าว/ศุภวัฒน์ ภาพ
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.จ.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 334

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738