ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 กรกฎาคม 2562 / 12:04:16  
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ย้ำชัด ลำพูนต้องไม่มีแก๊งค์เด็กขี่รถซิ่ง ขอผู้ปกครองและทุกฝ่ายช่วยกัน เพื่อความปลอดภัยของลูกหลาน
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ย้ำชัด ลำพูนต้องไม่มีแก๊งค์เด็กขี่รถซิ่ง ขอผู้ปกครองและทุกฝ่ายช่วยกัน เพื่อความปลอดภัยของลูกหลาน
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน แถลงมาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถ ย้ำชัด ลำพูนต้อง ไม่มีแก๊งค์เด็กขี่รถซิ่ง ขอผู้ปกครองและทุกฝ่ายช่วยกัน เพื่อความปลอดภัยของลูกหลาน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ที่ทำการงานจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน พลตำรวจตรีมาโนช อนันต์ฤทธิ์กุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน แถลงข่าวมาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถ ตามที่รัฐบาล โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตำรวจภูธรภาค 5 ได้มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระงับยับยั้งหรือแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทาง หรือขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น การรวมกลุ่มหรือมั่วสุมในลักษณะหรือโดยพฤติการณ์ที่น่าจะเป็นการนำไปสู่การแข่งรถในทาง อันเป็นการก่อความเดือดร้อน รำคาญและเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม ซึ่งในปัจจุบันยังปรากฏภาพข่าวหรือเหตุการณ์การแข่งรถในทาง การขับรถในลักษณะผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดา ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น เกิดขึ้นตามจังหวัดต่างๆ ของประเทศ นั้น ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานีตำรวจในสังกัด ดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน กล่าวว่า มาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การดำเนินการกับบุคคล กรณีเด็กและเยาวชนไม่มีใบขับขี่ ให้ดำเนินการตรวจยึดรถ และเรียกบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง มาทำบันทึกประวัติและทำทัณฑ์บน กรณีมีใบขับขี่ ให้กวดขันจับกุมผู้ขับขี่รถ ที่มีพฤติการณ์ที่จะกระทำความผิดในการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการตามกฎหมายและบันทึกประวัติ การดำเนินการกับตัวรถ ยึดรถที่ดัดแปลง โหลดเตี้ย ท่อ แต่ง และดำเนินการต่อร้านค้าที่กระทำความผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด สืบสวนหาข่าว รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหัวหน้ากลุ่มแข่งรถในทาง ความเคลื่อนไหวของกลุ่ม แหล่งรวมตัวหรือจุดนัดหมาย ร้านขายอะไหล่ อุปกรณ์ตกแต่งหรือร้านดัดแปลงสภาพเครื่องยนต์ โดยจัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลไว้เป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ทันที
นอกจากนี้ ยังมีการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา เพื่อช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติ ตระหนักถึงอันตรายและอัตราโทษของการแข่งรถในทางและดำเนินการด้านมวลชนสัมพันธ์ ตามแหล่งชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน ผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกรงกลัวต่อกฎหมายในการกระทำผิด ตลอดจนตระหนักถึงผลกระทบจากความผิดที่จะเกิดกับเด็ก เยาวชน บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง ทั้งนี้ จากการดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มข้น ของทุกสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 มีผลการปฏิบัติ สามารถตรวจยึดรถจักรยานยนต์ผิดกฎหมาย (ดัดแปลงสภาพ โหลดเตี้ย ท่อ แต่ง) จำนวน 377 คัน ตรวจพบเด็กหรือเยาวชน ไม่มีใบขับขี่ ใช้รถจักรยานยนต์ผิดกฎหมาย จำนวน 149 ราย โดยได้เรียกผู้ปกครองมาเพื่อทำบันทึกประวัติและทำทัณฑ์บน จับกุมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ผิดกฎหมาย จำนวน 292 ราย
อย่างไรก็ตาม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน กล่าวย้ำว่า ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน จะได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนในจังหวัดลำพูน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความสงบสุขของพี่น้องประชาชน จากปัญหาการแข่งรถในทาง การขับขี่รถโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนและความปลอดภัยของผู้อื่น หากประชาชนพบเห็นการกระทำความผิดหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับกลุ่มแข่งรถ จุดรวมตัว จุดนัดหมาย หรือพฤติการณ์ที่จะนำไปสู่การแข่งรถ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อให้ข้อมูลได้ทางสายด่วน 191 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวโดย : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 766

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738