ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 กรกฎาคม 2562 / 13:34:27  
ชาวเชียงใหม่ร่วมปลูกต้นไม้ แม่เหียะรวมใจ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
ชาวเชียงใหม่ร่วมปลูกต้นไม้ แม่เหียะรวมใจ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมปลูกต้นไม้ แม่เหียะรวมใจ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

          วันนี้ (19 ก.ค. 62) ที่บริเวณริมบึงราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม แม่เหียะรวมใจ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 โดยมี นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวรายงาน มีตัวแทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่เทศบาล แม่เหียะ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก และร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 1 ต้น และต้นราชพฤกษ์ จำนวน 66 ต้น
          กิจกรรม แม่เหียะรวมใจ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน สร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ชุมชน นอกจากนนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ของเทศบาลเมืองแม่เหียะ ซึ่งประกอบด้วย อุทยานหลวงราชพฤกษ์ วัดพระธาตุดอยคำ และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไป


ข่าวโดย : คมศักดิ์ หล่อเถิน
บรรณาธิการ : ปชส.เชียงใหม่
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 494

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738