ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 กรกฎาคม 2562 / 14:15:32  
จังหวัดแพร่กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562
จังหวัดแพร่กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562
จังหวัดแพร่กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2562

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้จังหวัดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2562 โดยมีพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพร้อมกันทุกจังหวัดในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. หรือตามที่จังหวัดพิจารณาเหมาะสม ในส่วนของจังหวัดแพร่ได้จัดได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณลำห้วยแม่แคม วัดโสภนาลัย หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จึงขอเชิญชวนประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 อย่างพร้อมเพียงกัน

ข่าวโดย : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่
อ่าน : 207

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738