ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 กรกฎาคม 2562 / 14:15:58  
จังหวัดแพร่กำหนดจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562
จังหวัดแพร่กำหนดจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ด้วยจังหวัดแพร่ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาค ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 76 จังหวัดประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดยจัดกิจกรรมประกอบด้วย วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. จัดกิจกรรม น้ำพระทัยพระราชทาน ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ และลงพื้นที่เยี่ยมเยือนพร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม จำนวน 8 คน และในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. จัดกิจกรรม ณ เทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลเทศบาลตำบลช่อแฮ จำนวน 14 คน

ข่าวโดย : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่
อ่าน : 177

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738