ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 กรกฎาคม 2562 / 14:17:56  
จังหวัดแพร่..........ปัญหาภัยแล้งเริ่มส่งผลกระทบ เนื่องจากฝนทิ้งช่วง จังหวัดเร่งหาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเร่งด่วน
จังหวัดแพร่..........ปัญหาภัยแล้งเริ่มส่งผลกระทบ เนื่องจากฝนทิ้งช่วง จังหวัดเร่งหาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเร่งด่วน
จังหวัดแพร่เร่งหาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วงอย่างเร่งด่วน พร้อมเข้าสำรวจความรุนแรง เพื่อแก้ไขปัญหาให้ทันการณ์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(19ก.ค.62) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมไชยบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่(ภัยแล้ง) ได้เรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดแพร่ ปี 2562 เพื่อรับทราบสถานการณ์ภัยแล้ง สถานการณ์น้ำ และสถานการณ์พื้นที่ปลูกพืช สืบเนื่องจากในระยะนี้ฝนไม่ตกในพื้นที่ หรือฝนทิ้งช่วง และแม้จะมีฝนตก แต่ก็ไม่มาก จังหวัดแพร่จึงได้หารือแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชในระยะนี้ ซึ่งหลายแห่งขาดแคลนน้ำหล่อเลี้ยงต้นข้าว นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กล่าวว่า จังหวัดแพร่ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมา แม้จะเข้าฤดูฝนก็ยังคงมีปัญหาภัยแล้ง อย่างไรก็ตามเน้นย้ำให้น้ำอุปโภค-บริโภค ต้องไม่ขาดแคลน ให้มีการตรวจสอบระบบประปาหมู่บ้าน และหากไม่มีจะต้องบรรทุกน้ำเข้าไปช่วยเหลือ ในเบื้องต้นยังไม่รายงานปัญหาเรื่องของน้ำอุปโภค-บริโภค สำหรับน้ำเพื่อการเกษตร แม้ว่าทางเจ้าหน้าที่จะได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรชะลอการเพาะปลูก โดยเฉพาะข้าวออกไปก่อน แต่ก็ยังเกษตรกรที่ลงมือปลูกไปแล้ว ซึ่งจะมีการตรวจสอบพื้นที่ว่ามีพื้นที่เพาะปลูกมากน้อยแค่ไหน ซึ่งจะแบ่งเป็น 3 กรณี คือกรณีที่ปลูกไปแล้วแต่มีมีบ่อน้ำ มีแหล่งน้ำเพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงตนข้าวได้ กรณีปลูกไปแล้วแต่มีแหล่งน้ำไม่มากนัก หากไม่มีฝนตกลงมาต้นข้าวจะแห้งเหี่ยวตาย และพื้นที่ปลูกแล้วแต่ไม่มีน้ำเลย จะต้องแห้งตายแน่ๆ ในการประชุมวันนี้(19ก.ค.62) ก็จะได้หารือ หาแนวทางความชัดเจนทั้งจำนวนพื้นที่เพาะปลูกจาก 3 กรณีที่กล่าวมา เพื่อให้ความช่วยเหลือ การเยียวยาแก่เหลือเกษตรกร โดยจะลงพื้นที่สำรวจอย่างจริงจัง ให้ความช่วยเหลือได้ทันสถานการณ์ /. ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

ข่าวโดย : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่
อ่าน : 316

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738