ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 กรกฎาคม 2562 / 14:43:25  
เรือนจำจังหวัดลำพูน จัดโครงการเยี่ยมญาติแบบใกล้ชิด เติมกำลังใจจากคนในครอบครัว ให้ผู้ต้องขัง
เรือนจำจังหวัดลำพูน จัดโครงการเยี่ยมญาติแบบใกล้ชิด เติมกำลังใจจากคนในครอบครัว ให้ผู้ต้องขัง
สำนักงานประชาสัมพันธ์ลำพูน รายงานว่า ด้วยเรือนจำจังหวัดลำพูน กำหนดจัดโครงการเยี่ยมญาติแบบใกล้ชิด ครั้งที่ 3/2562 เพื่อเติมกำลังใจจากคนในครอบครัวให้ผู้ต้องขัง หวังให้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอก พัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองดี และอยู่ร่วมสังคมภายหลังพ้นโทษได้

นายธวัช ตันยุวรรธนะ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า เรือนจำจังหวัดลำพูน กำหนดจัดโครงการเยี่ยมญาติแบบใกล้ชิด ครั้งที่ 3/2562 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่ประพฤติตนดี อยู่ในระเบียบวินัยของทางเรือนจำ ได้รับการเยี่ยมอย่างใกล้ชิด ลักษณะการเยี่ยมแบบตัวถึงตัวไม่มีสิ่งกีดขวางในการสนทนา และสามารถรับประทานอาหารร่วมกัน อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีระหว่างครอบครัว ทำให้ผู้ต้องขังมีกำลังใจ ที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี และอยู่ร่วมกันในสังคมภายหลังพ้นโทษ
เรือนจำจังหวัดลำพูน กรมราชทัณฑ์ มีภารกิจหลักในการควบคุมผู้ต้องขังหญิง/ชาย คดีอยู่ระหว่าง และมีกำหนดโทษไม่เกิน 15 ปี มิให้หลบหนีตามคำสั่งศาล โดยมีแนวทางการควบคุมผู้ต้องขังให้เป็นไปตามหลักทัณฑวิทยา และมาตรฐานขั้นต่ำ สำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามแนวทางของสหประชาชาติ เริ่มตั้งแต่การปรับตัวไปจนถึงกระบวนการอบรมแก้ไข และฟื้นฟูจิตใจเมื่อใกล้พ้นโทษ ในระหว่างการต้องโทษของผู้ต้องขัง สังคมภายนอกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเทคโนโลยี การศึกษา การประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขัง สามารถปรับตนให้เข้าให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอกได้
สำหรับการจัดโครงการเยี่ยมญาติแบบใกล้ชิดของเรือนจำจังหวัดลำพูน ได้เปิดโอกาสให้ญาติของผู้ต้องขังที่เป็นนักโทษเด็ดขาด และไม่กระทำผิดวินัยหรือไม่ถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย ตั้งแต่วันพบญาติแบบใกล้ชิดครั้งก่อน (วันที่ 7 เมษายน 2562) จนถึงวันพบญาติครั้งนี้ เป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นกลางขึ้นไป จำคุกตามคำพิพากษา ไม่เกิน 10 ปี จำคุกครั้งแรก คดีเดียว สำหรับนักโทษชั้นเลวและเลวมาก จะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการพบญาติแบบใกล้ชิด โดยเปิดให้ญาติเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังแบบใกล้ชิด ณ ลานอเนกประสงค์ภายในเรือนจำจังหวัดลำพูน วันละ 2 รอบ รอบละ 2 ชั่วโมง รอบเช้า เวลา 9.00 – 11.00 น. รอบบ่าย เวลา 13.00 – 15.00 น. ระหว่างวันที่ 13 – 17 สิงหาคม 2562
ทั้งนี้ ญาติ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 053 - 511055 ต่อ 208 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวโดย : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 1835

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738