ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 กรกฎาคม 2562 / 15:11:04  
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562

ที่ บึงราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม แม่เหียะรวมใจ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562โดยมีนายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ พร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ต้นรวงผึ้ง เป็นพรรณไม้ประจำพระองค์ เนื่องด้วยดอกรวงผึ้งมีสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ และผลิดอกช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2562 ซึ่งจะตรงกับช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 โดยจะได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 1 ต้น และปลูกต้นราชพฤกษ์ อีกจำนวน 66 ต้น เพื่อเป็นตัวแทนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ราษฎรในพื้นที่
ทั้งนี้ กิจกรรมแม่เหียะรวมใจ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน สร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ชุมชนนอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ของเทศบาลเมืองแม่เหียะ ซึ่งประกอบด้วย อุทยานหลวงราชพฤกษ์ วัดพระธาตุดอยคำ และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไปอีกด้วย


ข่าวโดย : เสาวณัฐ มูลสม สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : ธิติมา พันรอด สวท.เชียงใหม่
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 235

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738