ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 กรกฎาคม 2562 / 15:12:19  
จีนเริ่มเปิดเขื่อนปล่อยน้ำเพิ่มแล้ว แต่มวลน้ำยังไหลไม่ถึงสามเหลี่ยมทองคำ ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลง เหลือไม่ถึง 2 เมตร
จีนเริ่มเปิดเขื่อนปล่อยน้ำเพิ่มแล้ว แต่มวลน้ำยังไหลไม่ถึงสามเหลี่ยมทองคำ ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลง เหลือไม่ถึง 2 เมตร
กระทรวงทรัพยากรน้ำของจีน เริ่มเปิดเขื่อนปล่อยน้ำจากเขื่อนจิ่งหงเพิ่มแล้ว แต่มวลน้ำยังไหลไม่ถึงสามเหลี่ยมทองคำ ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขง ที่อำเภอเชียงแสน ลดลงเหลือไม่ถึง 2 เมตร

จากกรณี กระทรวงทรัพยากรน้ำของจีน ลดการระบายน้ำออกจากเขื่อนจิ่งหง ระหว่างวันที่ 5-16 กรกฎาคม ที่ผ่านมา จากเดิมที่เคยระบายน้ำออกจากเขื่อนในปริมาณ 1,050 - 1,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ได้ลดการระบายน้ำลงเหลือเพียง 500-600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือลดลงกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณน้ำที่เคยระบายลงมา เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงเขื่อนนั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ทางการจีนได้เริ่มปล่อยน้ำลงมาในปริมาณมากเท่าเดิมแล้ว แต่มวลน้ำยังไม่มาถึงสามเหลี่ยมทองคำ ชายแดนไทย ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงแห้งลงอย่างหนัก เรือสินค้าจีนที่มีระวางบรรทุกระดับ 200-300 ตัน ซึ่งขนส่งสินค้าไปยังประเทศต่างๆ ทั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และจีนตอนใต้ ต่างจอดเรือรออยู่ที่ท่าเรืออำเภอเชียงแสน เพื่อรอน้ำขึ้น มีเพียงเรือสินค้าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่กินน้ำตื้นและมีระวางบรรทุกสินค้าน้อยกว่าเท่านั้นที่สามารถแล่นไปมาได้
นายสุรนาท ศิริโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงราย เปิดเผยว่า การลดการระบายน้ำดังกล่าว ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขง หน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน ลดลงเหลือไม่ถึง 2 เมตร แต่ยังสามารถเดินเรือและทำการค้าขายทางเรือได้ตามปกติ อย่างไรก็ตามจากการที่มีการเริ่มทยอยเปิดน้ำจากเขื่อนลงมาแล้ว คาดว่าภายใน 2-3 วันนี้ มวลน้ำจะไหลถึงเขตชายแดนไทย ทำให้การสัญจรและการค้าขายทางน้ำคล่องตัวและกลับมาคึกคักเหมือนเดิม
ด้านนายสมเกียรติ เขื่อนเชียงสา นายกสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิตและผู้ประสานงานเครือข่ายอนุรักษ์แม่น้ำโขงภาคเหนือ กล่าวว่า สาเหตุที่แม่น้ำโขงแห้งในปีนี้เกิดจากสภาวะฝนทิ้งช่วง และจีนลดการระบายน้ำจากเขื่อน จึงทำให้น้ำโขงแห้งลงมาก พบใน 3 อำเภอ คือ อำเภอเชียงแสน อำเภอเชียงของ และอำเภอเวียงแก่น ซึ่งทางเครือข่ายฯ ได้เร่งสำรวจและรวบรวมข้อมูลความเสียหายเสนอต่อรัฐบาลไทยและจีน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยวางแนวทางข้อเสนอไว้ 3 แนวทาง คือ การสำรวจความเสียหายในรอบ 23 ปี นับตั้งแต่มีการก่อสร้างเขื่อนในจีน การทบทวนแผนการพัฒนาในอนาคต และการพื้นฟูร่วมกัน ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนลุ่มน้ำโขง
ทั้งนี้ แม่น้ำโขงมีจุดที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือหลายจุด เช่น มองป่าแหลว ชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่มีสภาพเป็นหาดทรายกว้าง และตื้นเขินที่สุดในแม่น้ำโขง และแก่งตังปัง เป็นแก่งหินที่น้ำไหลเชี่ยวและต่างระดับ ทำให้เรือต้องช่วยกันฉุดดึงให้พ้นแก่ง พบว่า น้ำในแม่น้ำโขงแห้งในช่วงที่ผ่านมา ทำให้เรือสินค้าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้เคยติดอยู่ที่แก่งตังปังเกือบ 30 ลำ ล่าสุดเมื่อมีการปล่อยน้ำจากเขื่อนจิ่งหง ลงมามากกว่า 900 ลูกบาศก์เมตร/วินาทีแล้ว ทำให้เรือจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สามารถแล่นผ่านได้ทั้งแก่งตังปัง และมองป่าแหลว แต่สำหรับเรือสินค้าจีนยังคงลอยลำอยู่ที่อำเภอเชียงแสน รอให้มวลน้ำจากเขื่อนมาถึงมากกว่านี้ จึงสามารถแล่นผ่านบริเวณมองป่าแหลว ต่อไปได้

ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด 053-702642
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก 053-702642
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 274

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738