ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 กรกฎาคม 2562 / 15:39:44  
น่านเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศระดับภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2562
น่านเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศระดับภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2562
น่านเปิดโครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็ก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 5 (ภาคเหนือตอนบน) ประจำปี 2562 โดยมีทีมนักกีฬาเด็กเล็กอายุระหว่าง 5 - 7 ปีจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมทำการแข่งขัน

วันนี้ 19 ก.ค. 62 ที่อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็ก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 5 ประจำปี 2562 โดยมีทีมนักกีฬาเด็กเล็กอายุระหว่าง 5 - 7 ปีจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่และน่าน จำนวน 50 ทีม เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กประเภทต่าง ๆ จำนวน 8 ชนิด ประกอบด้วย วิ่งข้ามรั้ว 30 เมตร (ชาย - หญิง) วิ่งเก็บของ (ชาย - หญิง) ยืนกระโดดไกล (ชาย - หญิง) ยืนกระโดดสูง (ชาย - หญิง) ขว้างถุงทราย (ชาย - หญิง) วิ่งโยนบอลลงตะกร้า (ทีมผสม) กระโดดเชือก (ทีมผสม) และประกวดกองเชียร์ลีดเดอร์ สำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับงบประมาณจากกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กเล็กทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ได้มีโอกาสออกกำลังกาย โดยใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ 3-9 ปี ม่งให้มีการพัฒนา ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็กเล็กที่สนใจกีฬา เข้าร่วมกิจกรรมและเข้าร่วมมหกรรมการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศระดับภาค รวมไปถึงสามารถยกระดับมาตรฐานกีฬาเด็กและวิชากิจกรรมพลศึกษาพื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัยให้มีมาตรฐานสูงขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กในทุกกลุ่มและทุกพื้นที่ได้มีโอกาสออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬา เพื่อยกระดับและปรับปรุงมาตรฐานกิจกรรม ทางกีฬาเด็กเล็กของประเทศไทยให้สูงขึ้น และเสริมสร้างประสบการณ์ด้วยการแข่งขันให้กับเด็กเล็กที่เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กมีความรู้และทักษะการออกกำลังกาย พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกให้มีระเบียบวินัยและมีน้ำใจนักกีฬา และยังเป็นตัวแทน ในระดับเขต 5 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

ข่าวโดย : ศรายุทธ ประเสริฐนิรมล ส.ปชส.น่าน ภาพ / ข่าว
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.น่าน
อ่าน : 297

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738