ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 กรกฎาคม 2562 / 15:55:27  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องอนาคตเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องอนาคตเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
นักวิชาการ ส่วนราชการและเกษตรกร จ.แม่ฮ่องสอนร่วมสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องอนาคตเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันนี้(19 กรกฎาคม 2562) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องอนาคตเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการการพัฒนาความเชื่อมโยงการผลิตและตลาดเครือข่ายอินทรีย์วิถีแม่ฮ่องสอน สู่ความมั่นคงด้านอาหารของครัวเรือนเกษตร ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน บ้านปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ พัฒนาการผลิตและการตลาดตลอดจนเพื่อให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ ความเข้าใจและสามารถบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพ การแปรรูปผลผลิตเกษตรอินทรีย์และสามารถนำสินค้าเกษตรอินทรีย์ของท้องถิ่นออกสู่ตลาดสากลได้อย่างเหมาะสม
นายสิรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอให้เกษตรกรมีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อมีอำนาจในการต่อลอง ด้านส่วนราชการพร้อมเข้าไปสนับสนุนทุกด้าน โดยเฉพาะด้านงบประมาณ เช่นการทำแพ็คเกตบรรจุสินค้า เป็นต้น

ข่าวโดย : วาสนา ข่าว/ศุภวัฒน์ ภาพ
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.จ.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 203

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738