ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 กรกฎาคม 2562 / 16:17:35  
หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง จำจิตอาสา ประชาชน ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง จำจิตอาสา ประชาชน ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง นำบุคลากร จิตอาสาฯ เด็กนักเรียน และประชาชนปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

วันนี้ ( 19 กรกฎาคม 2562 ) ที่บริเวณพื้นที่ป่าแม่เมาะแปลง 2 หมู่บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 5 ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง บุคลากรจากหน่วยงานกระทรวงการคลัง หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เหล่าจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เด็กนักเรียน และประชาชนทั่วไป ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
โดยโครงการดังกล่าวที่จัดขึ้นเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะป่าต้นน้ำให้คงอยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยลดปัญหาหมอกควันที่เป็นมลภาวะทางอากาศ อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายและบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง
ทั้งนี้ภายในบริเวณการจัดกิจกรรม สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลำปาง ยังได้มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับป่าไม้ และการแจกกล้าไม้หลายชนิด ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมและส่งเสริมพัฒนาไม้รักใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจน้ำกล้าไม้ นำกลับไปปลูกเป็นจำนวนมาก

ข่าวโดย : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 243

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738