ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 กรกฎาคม 2562 / 16:32:32  
จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจุดชมวิวดอยกิ่วลมและจุดชมวิวบ้านลุกข้าวหลาม
จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจุดชมวิวดอยกิ่วลมและจุดชมวิวบ้านลุกข้าวหลาม
จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจุดชมวิวดอยกิ่วลมและจุดชมวิวบ้านลุกข้าวหลาม เพื่อรองรับฤดูกาลท่องเที่ยว

บ่ายวันนี้(19 กค.)นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจุดชมวิวดอยกิ่วลม ซึ่งอยู่รอยต่ออำเภอปายและอำเภอปางมะผ้า และจุดชมวิวบ้านลุกข้าวหลาม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนสั่งการให้จัดระเบียบร้านค้าจุดชมวิวดอยกิ่วลม ให้ย้ายให้มาอยู่ฝั่งป้ายจุดชมวิวกิ่วลม ภายในเดือนกรกฎาคม 2562 มอบหมายให้อบต.แม่นาเติง อำเภอปายและอบต.สบป่อง อำเภอปางมะผ้า จัดเก็บเรื่องขยะในพื้นที่ของตนเอง มอบแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนตัดหญ้าริมทาง มอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย ดูแลอาคาร ส่วนจุดชมวิวบ้านลุกข้าวหลามมอบแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนตีเส้นจัดระเบียบร้านค้า ห้ามลุกล้ำทางเท้า และสนับสนุนงบประมาณให้อบต.ปางมะผ้าซ่อมแซมห้องน้ำ และขอให้สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งงบประมาณเพื่อดูแลจุดชมวิวทุกจุด ทุกปีเน้นให้มีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
อนึ่งวันนี้ หมวดทางหลวงปางมะผ้า หมวดทางหลวงปาย แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนนำเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตัดหญ้า ถางป่า ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบจุดชมวิวกิ่วลม เรียบร้อยแล้ว/

ข่าวโดย : วาสนา ข่าว/ดำเนิน ภาพ
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.จ.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 272

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738