ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 กรกฎาคม 2562 / 17:05:17  
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่จแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่จแม่ฮ่องสอน
ชาวบ้านนาป่าจาด บ้านห้วยผึ้งและบ้านคาหาน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เช้าวันนี้(19 กรกฎาคม 2562 ) โครงการศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับโรงเรียนบ้านนาป่าจาด โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งและโรงเรียนบ้านคาหาน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่โรงเรียนบ้านนาปลาจาด อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีนายเล็กวงษา ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอนเป็นประธานเปิดงานและร่วมกับชาวบ้านและนักเรียน ปลูกกล้าไม้จำนวนทั้งสิ้น 3,500 ต้นได้แก่สัก มะขาม เงาะ มะขามป้อม เสี้ยว ยางนา ไผ่ มหาพรหมราชินีและหญ้าแฝก ในพื้นที่โรงเรียนบ้านนาป่าจาด โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งและโรงเรียนบ้านคาหาน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ ฟื้นฟูป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์ ปลูกฝังให้ประชาชนมีจิตสำนึก ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วยเพิ่มพื้นที่ป่า สร้างความชุ่มชื้นลดภาวะโลกร้อน/

ข่าวโดย : วาสนา ข่าว/ดวงฤดี ภาพ
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.จ.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 231

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738