ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 กรกฎาคม 2562 / 17:37:42  
เกษตรและสหกรณ์เชียงใหม่สร้างมาตรฐานอาหารปลอดภัย ผ่านเครื่องหมาย Q
เกษตรและสหกรณ์เชียงใหม่สร้างมาตรฐานอาหารปลอดภัย ผ่านเครื่องหมาย Q
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะทำงานตรวจรับรองภายใต้โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q และโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q ยกระดับสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย

          วันนี้ (19 ก.ค.62) ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวจันทนา อ้นคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจรับรองภายใต้โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q หรือ Q Market และโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q หรือ Q Restaurant จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
          ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทางด้านความปลอดภัยด้านอาหารอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีแหล่งผลิตสินค้าปลอดภัยได้มาตรฐานแก่ผู้บริโภค โดยได้ดำเนินการโครงการ Q Market ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.2553 เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและสร้างแรงจูงใจในกับเกษตรกรได้ผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนประชาสัมพันธ์ร้านอาหารในโครงการให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในกลุ่มผู้บริโภค
          โดยในปีนี้ (2562) คณะทำงานฯ จะมีการตรวจรับรองสถานประกอบการใหม่ และตรวจรับรองเพื่อต่ออายุสถานประกอบการทั้ง 2 ประเภท ปลายเดือนกรกฎาคมนี้ โดยมีตลาดที่ขอรับการรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ประเภทตลาดสด 1 แห่ง และร้านอาหารคุณภาพที่สมัครเข้าร่วมโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q จำนวน 3 ร้านค้า ทั้งนี้ตั้งแต่เริ่มดำเนินการตรวจรับรองแหล่งจำหน่ายสินค้า Q Market เมื่อปี 2556 จังหวัดเชียงใหม่มีตลาดสดที่ผ่านการรับรอง 11 แห่ง ส่วนการรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย Q Restaurant ซึ่งเริ่มเมื่อปี 2554 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 72 ร้าน


ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / อนพัทธิ์ หน้านวล
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 300

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738