ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 กรกฎาคม 2562 / 18:00:59  
น่าน ฝนตกทิ้งช่วง โครงการชลประทานน่าน พร้อมให้การช่วยเหลือเกษตรชาวนา ผู้ปลูกข้าว ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
น่าน ฝนตกทิ้งช่วง โครงการชลประทานน่าน พร้อมให้การช่วยเหลือเกษตรชาวนา ผู้ปลูกข้าว ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
น่าน ฝนตกทิ้งช่วง โครงการชลประทานน่าน พร้อมให้การช่วยเหลือเกษตรชาวนา โดยนำเครื่องสูบน้ำออกช่วยเหลือ เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน เปิดเผยว่า จากสภาพอากาศปีนี้จะร้อนยาวนาน ภัยแล้งจะหนักกว่าทุกปี เรียกว่าแล้งผิดปกติ ประเทศไทยจะประสบภัยแล้งนานพอสมควร ประมาณช่วงเดือนกรกฎาคม –กันยายน 2562 ที่ฝนจะตกน้อย หรือฝนทิ้งช่วง ซึ่งขณะนี้ยังไม่พบว่าช่วงเวลาดังกล่าวจะเกิดพายุขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางในบางจังหวัด ทำให้ประเทศไทยประสบภัยแล้งรุนแรงกว่าปีที่แล้ว และอาจเป็นภัยแล้งที่รุนแรงหนักสุดในรอบหลายสิบปี ซึ่งไม่ใช่แค่ประเทศไทยที่ประสบภัยแล้ง แต่ในแถบเอเชียประสบภัยแล้งเกือบทั้งหมด เช่น อินเดีย ปากีสถาน พม่า เป็นต้น เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะปรากฎการณ์ความชื้นจากขั้วโลกเหนือไม่ลงมา ทำให้มวลอากาศเย็นไม่ลงประเทศจีน ซึ่งมาจากการเคลื่อนตัวของบรรยากาศโลกมีการเปลี่ยนแปลง จะส่งผลกระทบโดยรอบต่อประชาชนและเกษตรกรโดยตรง ประกอบกับปริมาณน้ำในเขื่อนมีจำนวนน้อย โดยรัฐบาลต้องแจ้งเตือนประชาชนให้ประหยัดน้ำ ส่วนเกษตรกรต้องงดการทำนาปรัง หากหว่านข้าวในช่วงนี้จะถือว่าเสียแรงเปล่าๆ ทั้งนี้ นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน ยังได้กล่าวว่าต่อไปว่า อ่างเก็บน้ำของจังหวัดน่าน ทั้งขนาดกลาง และขนาดเล็ก มีอยู่ 73 แห่ง รองรับน้ำได้ 62 ลูกบาศก์เมตร ตอนนี้มีน้ำอยู่ 33ลูกบาศก์เมตร ก็ยังพอที่จะรองรับสถานการณ์ภัยแล้งจากฝนทิ้งช่วงได้อยู่ หากทางเกษตรกรขอมา ทางโครงการชลประทานน่านได้ดำเนินการวางแผนให้การช่วยเหลือชาวนาอย่างเต็มที่ เพื่อทำการสูบน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆ ในการผันน้ำเข้าแปลงเกษตรของราษฎรในพื้นที่อย่างทั่วถึง เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่สามารถทำนาได้แปลงนาของเกษตรกร โดยทางโครงการชลประทานได้ดำเนินการ ขออนุมัติยืมเครื่องสูบน้ำ น้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 15 เครือง เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ช่วงฝนทิ้งช่วง ในพื้นที่จังหวัดน่าน มาเกือบ สองเดือนแล้ว ทำให้แปลงนาหลายพื้นที่ หลักจากชาวนาปลูกหว่านข้าวเฉาตาย โดยทางชลประทานน่าน ได้วางเครื่องสูบน้ำให้กัยเกษตรกรชาวนา ในหมู่ บ้านเด่น หมู่ที่ 2 ตำบลไชสถาน และบ้านสะเนียน หมู่ที่ 1 ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน เพื่อสูบน้ำเข้านาให้เกษตรกรชาวนาได้มีน้ำใช้ในการทำนาต่อไป

ข่าวโดย : บรรลือ/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 474

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738