ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 กรกฎาคม 2562 / 19:17:41  
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทำปีกนกกิ่งกะหร่า
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทำปีกนกกิ่งกะหร่า
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทำปีกนกกิ่งกะหร่า ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวไทใหญ่แม่ฮ่องสอน

นักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน บ้านจองคำ จำนวน 80 คนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการทำปีกนกกิ่งกะหร่า ภายใต้โครงการอนุรักษ์สืบทอดฟื้นฟูและเผยแพร่ศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 19 -21 กรกฎาคม 2562 ที่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน บ้านจองคำที่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน บ้านจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดการอบรม เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยว โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นการเปิดเวทีส่งเสริมให้กลุ่มเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา คุณค่าและองค์ประกอบของนกกิ่งกะหร่า รูปแบบวิธีการตัดเย็บ การฝึกปฏิบัติ การสวมใส่และการร่ายรํานกกิ่งกะหร่า “รำนกกิ่งกะหร่า” เป็นการแสดงวัฒนธรรมไทใหญ่ ในอดีตเป็นการแสดงที่เฉลิมฉลองเทศกาลออกพรรษา “ปอยเดือน11” หรือ “ออกหว่า” ตามตำนานพุทธชาติ เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จนิวัติยังโลกมนุษย์จากบันไดทิพย์ที่พระอินทร์เนรมิตให้ เทวดา มนุษย์และสัตว์ในหิมพานต์ต่างพากันไปรับเสด็จด้วยความยินดี และมีการแสดงต่างๆ รวมทั้งการแสดงรำกิ่งกะหร่าด้วย ต่อมาการรำกิ่งกะหร่าประยุกต์ใช้กับเทศกาลงานบุญอื่นๆ /

ข่าวโดย : วาสนา ข่าว/ศุภวัฒน์ ภาพ
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.จ.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 219

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738