ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 กรกฎาคม 2562 / 19:48:57  
AIS จัดงาน AIS ACADEMY for THAIs : to the Region องค์ความรู้ สู่ภูมิภาค ที่จังหวัดเชียงใหม่
AIS จัดงาน AIS ACADEMY for THAIs : to the Region องค์ความรู้ สู่ภูมิภาค ที่จังหวัดเชียงใหม่
AIS จัดงาน AIS ACADEMY for THAIS : to the Region องค์ความรู้ สู่ภูมิภาค ครั้งแรกของภูมิภาค ที่จังหวัดเชียงใหม่ ปรับสปีดธุรกิจไทย เสริมแกร่งองค์ความรู้ยุคดิจิทัล

ที่โรงแรมแชงกรี - ล่า เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ AIS Academy นำวิทยากรจากองค์กรชั้นนำของไทยและนานาชาติ ร่วมเปิด “ภารกิจคิดเผื่อ” กับงาน AIS ACADEMY for THAIs : to the Region องค์ความรู้ สู่ภูมิภาค ครั้งแรกของภูมิภาค ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนธุรกิจ และถ่ายทอดเคล็ดลับนอกตำราเรียนจากประสบการณ์ตรงในการนำ Big Data มาช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจให้เติบโต โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน
ด้านนางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล เอไอเอส กล่าวว่า ภารกิจคิดเผื่อ ครั้งที่ 3 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้ ได้นำองค์ความรู้ มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากเหล่าวิทยากรชั้นนำ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ภาคธุรกิจในภูมิภาคได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น ประสบการณ์จากการทำ Business Transformation ที่นำมาแลกเปลี่ยนกัน จะเป็นส่วนช่วยเสริมทางเลือกในการต่อยอดภาคธุรกิจให้แข็งแกร่ง และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยได้อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการในพื้นที่พร้อมรับมือกับความท้าทายของโลกยุคดิจิทัล และเห็นความสำคัญของการใช้ Data ในการต่อยอดธุรกิจ
ทั้งนี้ การจะพัฒนาทักษะเสริมขีดความสามารถของบุคลากรให้มีคุณภาพนั้น จะต้องประกอบด้วยความรู้ของศาสตร์ในโลกยุคใหม่หลาย ๆ ด้าน เชื่อมโยงกัน และเร่งสร้างความพร้อมของสังคมให้มีแรงขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไปพร้อม ๆ กัน

ข่าวโดย : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 301

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738