ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 กรกฎาคม 2562 / 20:26:29  
เริ่มแล้ว"งานเกษตรสัมพันธ์ปันสุขสู่ชุมชน" กิจกรรมงานดี ต่อยอดภูมิปัญญาชาวบ้าน สานสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษาและประชาชนท้องถิ่น
เริ่มแล้ว
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจัดงานเกษตรสัมพันธ์ปันสุขสู่ชุมชน Safe Farm Fin Fair - LPRU ร่วมแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2562 ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง

ที่ลานรถม้าชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดงานเกษตรสัมพันธ์ปันสุขสู่ชุมชน โดยมีส่วนราชการและประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตเกษตรกรจังหวัดลำปางด้วยการเติมเต็มองค์ความรู้สร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และเป็นจุดเริ่มต้นการบูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดลำปาง ดำเนินการโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2562
สำหรับกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจได้แก่ วันที่ 20 กรกฎาคม พบกับ innovation Local Product กับการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน การเสวนาทิศทางสินค้าเข้าแต๋น GI กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของผู้ผลิตข้าว อ้อย แตงโมจังหวัดลำปาง การแสดงผลงาน hybride รางวัลเหรียญเงิน ITEX2019 Silver Medal วันที่ 21 กรกฎาคม พบกับการอบรม innovative Products Online Marketing การแข่งขันส้มตำลีลา เวทีเสวนาองค์ความรู้สมุนไพรภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนอย่างยั่งยืน วันที่ 22 กรกฎาคม การเสวนาทิศทางกัญชาเพื่อเศรษฐกิจใหม่ของไทยจึงหรือด้านการปลูกและการรักษาโรคและการแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง และในวันที่ 23 กรกฎาคมพบกับแนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพผู้สูงอายุให้มีความอยู่รอดภายใต้ Aging Society เวทีเสวนาเครือข่ายเกษตรกร Safe for sure
ทั้งนี้โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนถือเป็นภารกิจสัมพันธ์ที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายหน่วยงาน จนทำให้สามารถยกระดับผู้ประกอบการจำนวน 14 รายจังหวัดลำพูน 3 รายและจังหวัดลำปาง 11 รายเพื่อพัฒนาสินค้าบรรจุภัณฑ์จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนับสนุนกระบวนการสร้างมาตรฐานการผลิตและรับรองมาตรฐานสินค้า save for sure เพื่อยืนยันมาตรฐานความปลอดภัยให้กับสินค้าเกษตรปัจจุบันนี้มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการและได้รับการรับรองจำนวน 15 รายกระจายในทุกอำเภอของจังหวัดลำปางรับเครื่องหมายรับรองแล้วจำนวน 2 รายได้แก่ส่วนมีธรรมและสวนนุชจิรา กันเทียน อำเภอแจ้ห่มและเข้ารับป้ายแสดงเครื่องหมายรับรองในครั้งนี้จำนวน 13 ราย

ข่าวโดย : รพีพันธ์ อุดขันจริง
บรรณาธิการ : จันทร์สวย บุญนำมา ปชส.ลำปาง
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 360

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738