ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 กรกฎาคม 2562 / 21:07:32  
ปภ.ฝาง เดินหน้าจัดโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 โรงเรียน เตรียมพร้อมรับมืออัคคีภัยและภัยทางถนน โรงเรียนที่ 17
ปภ.ฝาง เดินหน้าจัดโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 โรงเรียน เตรียมพร้อมรับมืออัคคีภัยและภัยทางถนน โรงเรียนที่ 17
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง จัดโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 โรงเรียน เตรียมพร้อมรับมืออัคคีภัยและภัยทางถนน โดยได้ให้ความรู้ แก่บุคลากร ครูและ นักเรียน โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

นายพนัสบดินทร์ กันตวัฒธสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 โรงเรียน เตรียมพร้อมรับมืออัคคีภัยและภัยทางถนน โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรฝาง บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ศูนย์บริการฝาง โรงพยาบาลฝาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฝาง ทีมกู้ชีพกู้ภัย อบต.ม่อนปิ่น งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โป่งน้ำร้อน บริษัท นิยมพานิช จำกัด สาขาฝาง และเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลุ่มน้ำฝาง ให้แก่ บุคลากร นักเรียน โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 120 คน (ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ 17 จาก 21 โรงเรียน ในพื้นที่อำเภอฝาง แม่อาย และไชยปราการ) โดยได้ให้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ได้แก่ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 การรณรงค์และสวมหมวกนิรภัยในโรงเรียน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย การฟื้นคืนชีพ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแก๊สหุงต้มและการใช้ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง การขับขี่ปลอดภัย มอเตอร์ไซค์ปลอดภัย และการขอรับใบอนุญาตใบขับขี่

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 265

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738