ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 20 กรกฎาคม 2562 / 01:48:04  
ปริมาณน้ำสองเขื่อนใหญ่ใน จ.ลำปาง ลดระดับ หลังฝนทิ้งช่วง ชลประทานเร่งชี้แจงไม่กระทบกับพื้นที่เพาะปลูกภายในเขต
ปริมาณน้ำสองเขื่อนใหญ่ใน จ.ลำปาง ลดระดับ หลังฝนทิ้งช่วง ชลประทานเร่งชี้แจงไม่กระทบกับพื้นที่เพาะปลูกภายในเขต
ตามที่ได้เกิดปรากฏการณ์ฝนทิ้งช่วง เป็นระยะเวลาติดต่อกันนานกว่า 2 เดือน นับตั้งแต่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเรื่อง การเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทย ซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นมา โดยในพื้นที่จังหวัดลำปาง ได้มีปริมาณฝนตกในเขตบริเวณพื้นที่น้อยกว่าปกติ จนทำให้ระดับน้ำใน 2 เขื่อนหลักมีปริมาณน้ำลดลง เหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 จนคาดการณ์ได้ว่าอาจจะเกิดปัญหาวิกฤตภัยแล้ง

โดยจากสถานการณ์ดังกล่าว ได้สร้างความวิตกกังวลแก่เกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ ว่าจะมีน้ำไม่เพียงพอต่อการทำนาปลูกข้าว ซึ่งในข้อวิตกวังกลที่เกิดขึ้น นายฤทัย พัชรานุรักษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ได้ออกมากล่าวชี้แจงว่า เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยกำลังได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์ “เอลนีโญ” จึงทำให้ในหลายๆ พื้นที่เกิดปรากฏการณ์ฝนทิ้งช่วง มีฝนตกน้อยจนต้องประสบกับภาวะแล้งจัด และคาดว่าสถานการณ์จะยังคงยาวต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคม ซึ่งในส่วนนี้ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ไว้ตั้งแต่แรก โดยได้ทำการกักเก็บน้ำไว้ภายในเขื่อนทั้ง 2 แห่ง ตั้งแต่เมื่อช่วงฤดูฝนของปีที่ผ่านมา และได้ทำการสำรองน้ำภายในเขื่อน สำหรับให้เกษตรกรได้ใช้ทำนาเพาะปลูกพืชอย่างเพียงพอ ชดเชยช่วงที่ฟ้าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลในปีนี้
สำหรับสถานการณ์น้ำในภาพรวม ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ปริมาณน้ำในอ่างกักเก็บน้ำทั้ง 2 แห่ง คือ กิ่วลม และกิ่วคอหมา มีปริมาณน้ำกักเก็บรวมกันอยู่ที่ 87 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 32 ของความจุอ่างทั้งหมด โดยเขื่อนกิ่วคอหมา มีปริมาณน้ำกักเก็บ 55.8 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 33 ของความจุอ่าง และที่เขื่อนกิ่วลม มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 31.2 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 30 ของความจุอ่าง ซึ่งจากระดับปริมาณน้ำกักเก็บ ณ ปัจจุบัน จะพบว่าปริมาณน้ำเพื่อการเกษตรของเขื่อนกิ่วลม ได้ลดลงอยู่ในระดับที่ต่ำ ดังนั้นตั้งแต่เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นมา ทางโครงการส่งน้ำฯ จึงได้มีการระบายน้ำจากเขื่อนกิ่วคอหมา เข้ามาเสริมให้กับเขื่อนกิ่วลม โดยน้ำที่ส่งลงมาเพิ่มเติมก็คือน้ำที่ได้เก็บสำรองไว้เพื่อการเกษตรกิ่วลม-แม่วัง สำหรับให้เกษตรกร 4 อำเภอลุ่มน้ำ ในเขตพื้นที่ชลประทานของเขื่อนกิ่วลม ได้ใช้ประโยชน์เพาะปลูกพืชผล ทำนาปลูกข้าวตามฤดูกาล นอกจากนี้ทางโครงการส่งน้ำฯ ยังได้ทำการสำรองน้ำสำหรับใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค ประปาและรักษาระบบนิเวศไว้แล้ว อย่างไรก็ตามหากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงยังคงยืดเยื้อเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทางโครงการส่งน้ำฯ ก็จะได้มีการเพิ่มมาตรการประหยัดน้ำเข้ามาใช้เสริม เพื่อจะให้การบริหารจัดการ การใช้น้ำเป็นไปอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
โดยโอกาสนี้ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ได้กล่าวให้ความมั่นใจว่า ปริมาณน้ำที่ยังมีเหลืออยู่ภายในเขื่อนทั้งสองแห่ง ขณะนี้มีเพียงพอที่จะให้ประชาชนเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ ได้ใช้เพื่อการปลูกข้าวนาปีในฤดูกาลผลิตนี้ แม้จะอยู่ในสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงก็จะไม่ส่งผลกระทบอย่างแน่นอน

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 377

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738