ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 2 สิงหาคม 2562 / 11:00:01  
อำเภอเชียงของ เปิดตัวตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย รองรับสินค้าเกษตรในพื้นที่ต่างๆ สร้างรายได้สู่ชุมชน
อำเภอเชียงของ เปิดตัวตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย รองรับสินค้าเกษตรในพื้นที่ต่างๆ สร้างรายได้สู่ชุมชน
อำเภอเชียงของ เปิดตัวตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย รองรับสินค้าเกษตรในพื้นที่ต่างๆ ชูตลาดสินค้าข้าวคุณภาพดีและการแปรรูปสินค้าเกษตร ให้เป็นตลาดการค้าข้าวระดับอำเภอ สร้างรายได้สู่ชุมชน

หม่อมหลวงจรัลพงศ์ จรูญโรจน์ ประธานชมรมส่งเสริมนักพัฒนาและบริหารไทยสู่สากล เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและแถลงข่าวการเปิดตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ที่ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย ภายใต้กลไกของสหกรณ์การเกษตรเชียงของ จำกัด เชื่อมโยงการตลาดในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อยกระดับสู่การเชื่อมโยงการค้าและการลงทุนกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) โดยมี นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สหกรณ์การเกษตรเชียงของ จำกัด ตลอดจนกลุ่มเกษตรกรอำเภอเชียงของเข้าร่วมอย่างคับคั่ง
นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เปิดเผยว่า อำเภอเชียงของ เล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาดสินค้าเกษตร ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากตลาดแบบดั้งเดิมเป็นตลาดเกษตรสมัยใหม่ ซึ่งหมายถึงตลาดสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน จึงได้กำหนดแนวทางสร้างตลาดให้เป็นที่รองรับสินค้าเกษตรในพื้นที่ต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่ พัฒนาตลาดสินค้าข้าวคุณภาพดีและการแปรรูปสินค้าการเกษตร ให้เป็นตลาดการค้าข้าวระดับอำเภอ สร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เชื่อมโยงสู่ระบบตลาดการค้าอาเซียนในอนาคต
กิจกรรมภายในงาน จัดให้มีการแสดงนิทรรศการนวัตกรรมการเกษตร และจัดจำหน่ายสินค้าจากเกษตรกร อาทิ ข้าวและผลิตผลการเกษตรปลอดสารพิษ การอบรมสัมมนา ในประเด็น การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงช่องทางการตลาด กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รองรับการค้าการลงทุนพื้นที่ และการบรรยาย หัวข้อแนวทางการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรเชื่อมโยงช่องทางตลาดสมัยใหม่ การพัฒนาธุรกิจออนไลน์ E-commerce แบบครบวงจร และการฝึกปฏิบัติการใช้งานแอพพลิเคชั่น thailandpostmart.com ซึ่งจะเป็นช่องทางจำหน่าย โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางให้เกษตรกรผู้ผลิต อีกด้วย

ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด 053-702642
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก 053-702642
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 637

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738