ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 สิงหาคม 2562 / 10:20:32  
เชียงราย ประกอบพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เชียงราย ประกอบพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำทุกภาคส่วนประกอบพืธี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียวราย ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือนทุกสังกัด ทหาร ตำรวจ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสหกิจ เจ้าหน้าที่ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสา นักเรียน นักศึกษา และปวงพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมพิธีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างพร้อมเพียงกัน สำหรับพิธีการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ก่อนที่พระสงฆ์จะประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียวราย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์จำนวน 88 รูป ก่อนจะร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปวงพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงราย ต่างชื่นชมในพระบุญญาบารมี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อม ที่ทรงมีต่อปวงชนพสกนิกรตลอดระยะเวลาเวลาอันยาวนาน ทรงปฏิบัติ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ โดยได้พระราชทานความช่วยเหลือพสกนิกรผู้ยากไร้ ให้สามารถพึ่งพาตนเองในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน ด้วยน้ำพระทัยที่พระราขทานแก่ปวงพสกนิกรมาโดยตลอด ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ และพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา ส่งผลให้ไปพสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความร่มเย็นเป็นสุขโดยถ้วนหน้า เป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพสกนิกรตลอดมา

ข่าวโดย : นายกังวาล ปริมา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 242

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738