ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 สิงหาคม 2562 / 11:23:37  
เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดลำพูน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำพุทธศักราช 2562
เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดลำพูน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำพุทธศักราช 2562
เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดลำพูน เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำพุทธศักราช 2562

วันนี้ (12 สิงหาคม 2562) ที่ ศาลาประชาคม บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน/ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วย นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำพุทธศักราช 2562 จำนวน 20 ทุนๆละ 3,000 บาท
เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มีบทบาทหน้าที่ให้การสงเคราะห์และส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน ที่ยากไร้และด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเหล่ากาชาดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยที่จะเป็นกำลังหลัก และแรงขับเคลื่อนสำคัญของประเทศไทยในระยะยาว แต่เนื่องจากปัญหาความยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์จึงทำให้เด็กและเยาวชนขาดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

ข่าวโดย : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 179

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738