ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 สิงหาคม 2562 / 11:54:50  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำทุกภาคส่วน ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำทุกภาคส่วน ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำทุกภาคส่วน ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และประกอบพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562

วันนี้ (12 ส.ค.62) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร แด่พระสงฆ์จำนวน 88 รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสาจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างพร้อมเพียงกัน
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ หลังเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรสตรีดีเด่นและแม่ดีเด่นจังหวัดเชียงราย ประจำปีพุทธศักราช 2562 ซึ่งสตรีไทยดีเด่นในปีนี้ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นางสุรีย์พร ทัศนียากรณ์ สำหรับแม่ดีเด่น ประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นางชมพูนุช ใจยืน นางสอิ้ง เนตรสุวรรณ นางฐานิต คำปันนา และนางลัดดาพร คูสุวรรณ
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำผู้เข้าร่วมพิธี ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 พสกนิกรชาวเชียงราย ต่างชื่นชมในพระบุญญาบารมี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อม ที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกรตลอดระยะเวลาเวลาอันยาวนาน ทรงปฏิบัติ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ โดยได้พระราชทานความช่วยเหลือพสกนิกรผู้ยากไร้ ให้สามารถพึ่งพาตนเองในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน ด้วยน้ำพระทัยที่พระราขทานแก่ปวงพสกนิกรมาโดยตลอด ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ และพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา ส่งผลให้ไปพสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความร่มเย็นเป็นสุขโดยถ้วนหน้า เป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพสกนิกรตลอดมา

ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด 053-702642
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก 053-702642
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 231

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738