ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 สิงหาคม 2562 / 10:08:21  
จังหวัดพะเยา ออกประกาศ การแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร “ลำไย”
จังหวัดพะเยา ออกประกาศ การแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร “ลำไย”
จังหวัดพะเยา ออกประกาศ การแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร “ลำไย” เกษตรกรไม่ได้รับความเป็นธรรม แจ้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้าและบริการ สำนักงานคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัด

นายณรรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า จังหวัดพะเยา เข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไย ปีการผลิต 2562 เกษตรกรมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตมากที่สุดในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 เพื่อให้เกษตรกรได้เปรียบเทียบราคาซื้อก่อนตัดสินใจขายผลผลิตและมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบราครารับซื้อโดยไม่เป็นธรรม จังหวัดพะเยา จึงได้ออกประกาศจังหวัด เรื่อง การแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร “ลำไย” และให้ผู้ประกบการรับซื้อลำไยถือปฎิบัติ ดังนี้ ให้ผู้ประกอบการรับซื้อลำไยในพื้นที่จังหวัดพเยา แจ้งประกาศราคารับซื้อรายวันในเช่วงเวลาตอนเช้าของทุกวันและตลอดช่วงเวลาการรับซื้อ เพื่อให้เกษตรกรได้รับทราบและใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเก็บเกี่ยวและจำหน่าย,ให้ใปิดป้ายแสดงราคารับซื้อ ณ สถานที่รับซื้อ การแสดงราคารับซื้อให้แสดงราคาต่อหน่วย จะมีภาษาใดก็ได้ แต่ต้องมีตัวเลขอารบิคอยู่ด้วย ความสูงไม่ต่ำกว่า 10 เซนติเมตร เห็นได้ชัดและเปิดเผยฯหากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปิดป้ายแสดงราคา มีความผิดตามพรบ.ว่าด้วยราคาสินค้และบริการ พ.ศ.2562 มาตรา 28 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท นอกจากนี้ให้ผู้ประกอบการรับซื้อลำไยใช้เครื่องชั่งน้ำหนักที่มีการรับรองจากกรมการค้าภายในและคำรับรองยังไม่หมดอายุ รวมทั้งห้ามใช้เครื่องชั่งน้ำหนักที่ผิดพิกัดหรือใช้กลวิธีในการชั่งน้ำหนัก เพื่อเอารัดเอาเปรียบเกษตรกร ผู้ประกอบการรับซื้อลำไยที่ฝ่าฝืน จะมีความผิดตาม พรบ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2562 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ทั้งนี้ จังหวัด จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจติดตามและตรวจสอบสถานที่รับซื้อลำไยให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย พบเห็นการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด เกษตรกรที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม เกี่ยวกับการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อ ดังกล่าว ให้แจ้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้าและบริการ สำนักงานคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดพะเยา อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา โทร.054-431636 หรือสายด่วน 1569


ข่าวโดย : ทีมข่าว ปชส.พะเยา
บรรณาธิการ : ปชส.พะเยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา
อ่าน : 316

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738