ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 สิงหาคม 2562 / 16:08:07  
ปศุสัตว์เชียงราย คุมเข้มและดำเนินคดีโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญาต ที่อำเภอแม่สาย
ปศุสัตว์เชียงราย คุมเข้มและดำเนินคดีโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญาต ที่อำเภอแม่สาย
ปศุสัตว์เชียงราย ลงพื้นที่ดำเนินคดีและคุมเข้มสถานที่ดำเนินการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญาต ที่อำเภอแม่สาย พร้อมประชาสัมพันธ์ต่อผู้ค้าสุกรรายย่อยให้รับทราบข้อปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย และสร้างความเข้าใจเรื่องโรคไม่ติดต่อจากสัตว์สู่คน แก่ประชาชนผู้บริโภคสุกร

จากกรณี ชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมาย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ได้เข้าตรวจสอบสถานที่ดำเนินการประกอบกิจการฆ่าสัตว์แห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่บ้านจ้อง ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เนื่องจากได้รับแจ้งว่า มีการลักลอบฆ่าสัตว์โดยเฉพาะประเภทสุกรโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งผลจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบว่าเป็นสถานที่ที่มีการกระทำผิดตาม มาตรา 15 พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ห้ามไม่ให้ผู้ใดประกอบกิจการฆ่าสัตว์ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการยึดของกลางพร้อมส่งตัวผู้ต้องหาและของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สาย ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว
นายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ ในการเฝ้าระวังโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร โดยมาตรการดูแลเรื่องโรงฆ่าสัตว์ต่างๆ ก็ใช้ดูแลกรณีสัตว์ชนิดอื่นๆ ด้วย ซึ่งกรณีนี้ พบว่า ผู้ประกอบการตั้งโรงฆ่าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้ไม่มีพนักงานตรวจโรคฆ่า ไม่ทราบแหล่งที่มา ตลอดจนสุขอนามัยของสัตว์ หากไม่ดูแลอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ได้ หากสัตว์นั้นมีโรค อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ยังไม่พบการแพร่ระบาดของโรคร้ายแรง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ได้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง โดยมีการตรวจติดตาม การลาดตระเวน หรือเข้าตรวจสอบเมื่อได้รับแจ้งเบาะแส หากพบจะดำเนินคดีเป็นรายๆ ซึ่งเมื่อส่งฟ้องศาลแล้วพบว่ามีความผิดจริงก็จะต้องโทษตามมาตรา 56 ของพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และนอกจากโรงฆ่าสัตว์แล้ว ทางเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ได้ออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แกเกษตรกรรายย่อย ผู้ค้าสุกร ผู้ขนสุกร เขียงหมู ผู้จัดการโรงฆ่าสัตว์ ให้ได้รับทราบข้อปฏิบัติและดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แจกจ่ายให้ประชาชนในหมู่บ้านต่าง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจกรณีโรคไม่ติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนอีกด้วย
ทั้งนี้ มาตรการคุมเข้มของกรมปศุสัตว์ มีขึ้นหลังจากเกิดกรณีการแพร่ระบาดของโรคอหิวาห์แอฟริกาในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน โดยล่าสุด ในจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา พบสุกร ที่ชาวเมียนมาเลี้ยง เป็นโรคตายเป็นจำนวนมาก และชาวเมียนมา ได้นำมาทิ้งลงลำน้ำดอยสะตุง เมืองแฮ จังหวัดท่าขี้เหล็ก ห่างชายแดนไทยประมาณ 36 กิโลเมตร จนเจ้าหน้าที่เมียนมาต้องออกมาแก้ไขและแจ้งเตือนชาวบ้านแล้ว ขณะที่ ช่วงต้นเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา กรมปศุสัตว์ ได้เปิดศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะบรรทุกสินค้าปศุสัตว์ ตามโครงการความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ณ ด่านกักสัตว์เชียงราย สาขาเชียงแสน ชายแดนติดแม่น้ำโขงไทย-สปป.ลาว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อสกัดกั้นโรคดังกล่าว เนื่องจากชายแดนด้านฝั่งของเชียงราย มีการบรรทุกสัตว์หรือซากสัตว์ รวม 30-50 คันรถต่อวัน ปริมาณส่งออจังหวัดเชียงราย มีสุกรรวมกันประมาณ 144,000 ตัว และมีผู้เลี้ยงสุกรประมาณ 7,000 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นระบบปิดที่ได้มาตรฐาน

ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด 053-702642
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก 053-702642
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 582

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738