ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 สิงหาคม 2562 / 22:44:20  
จังหวัดแพร่ประกาศผลการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข ประจำปี 2562
จังหวัดแพร่ประกาศผลการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข ประจำปี 2562
จังหวัดแพร่ ประกาศผลการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2562 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำ กลุ่มองค์กรเครือข่าย ที่มีผลงานดีเด่นให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเตรียมเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายอนุศิษฏ์ ไทยรวีวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนหมู่บ้านและชุมชนต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะกิจกรรมตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้มีการพัฒนาการจัดการความรู้และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในการบริหารจัดการชุมชน ทำให้คนในหมู่บ้านและชุมชนอยู่ดีมีสุขตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง และในแต่ละปีได้กำหนดให้มีการคัดสรรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหมู่บ้าน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน กลุ่มองค์กรเครือข่าย ที่มีผลงานดีเด่นให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะชน กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนอื่นๆ ต่อไปนั้น

คณะทำงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดแพร่ ได้ลงพื้นที่หมู่บ้านต่างๆ ที่ผ่านการคัดเลือกระดับอำเภอทั้ง 8 อำเภอ ผลปรากฏว่า บ้านป่าแดงใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านไทรย้อย หมู่ที่ 2 ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย, รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บ้านปง หมู่ที่ 3 ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง และรางวัลชมเชยอีก 5 หมู่บ้าน คือ บ้านถิ่น หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่, บ้านผาหมู หมู่ที่ 8 ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง, บ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น, บ้านแม่กระต๋อม หมู่ที่ 1 ตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น และบ้านวังหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่

สำหรับผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่นชาย – หญิง ได้แก่ นายสว่าง การินตา และนางอรชร วงศ์ยืด ผู้นำ อช.ตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง, กลุ่มองค์กรชุมชนที่เป็นแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าแดงใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง และศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ดีเด่น ได้แก่ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น

ทั้งนี้ หมู่บ้านที่ได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด จะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในปีหน้า ส่วนผู้ได้รับการคัดเลือกประเภทอื่นจะได้รับโล่รางวัลสิงห์ทอง พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมกับกระทรวงมหาดไทย

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : วัชระ เพชรพลอย
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 243

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738