ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 สิงหาคม 2562 / 23:25:28  
จังหวัดลำพูน ตรวจเยี่ยมการจัดโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ในสถานศึกษา เขตเทศบาลเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน  ตรวจเยี่ยมการจัดโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ในสถานศึกษา เขตเทศบาลเมืองลำพูน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดลำพูน ตรวจเยี่ยมการจัดโครงการอาหารกลางวัน ที่โรงเรียน เทศบาลประตูลี้ ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อให้การดำเนินโครงการอาหารกลางวันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพบว่าโรงเรียนดังกล่าวมีการดำเนินงานตามขั้นตอน นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตตามวัย

วันนี้ ( 13 สิงหาคม 2562 ) ที่โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดลำพูน ตรวจเยี่ยมการจัดโครงการอาหารกลางวัน ที่โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ซึ่งเป็นสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนายชาติชาย โครงไพบูลย์ ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน , นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน , นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้ไปตรวจเยี่ยมการจัดโครงการอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน โดยมีนายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ พร้อมทั้งให้ข้อมูลการจัดโครงการอาหารกลางวัน ซึ่งโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ และโรงเรียนประถมในเขตเทศบาลเมืองลำพูนมีการจัดทำอาหารกลางวันของนักเรียน ถูกหลักการจัดซื้อจัดจ้าง และถูกหลักโภชนาการ
สำหรับรายการอาหารวันนี้มีการจัดทำเมนูอาหารจานเดียว คือ ข้าวสวยราดด้วยแกงเขียวหวาน และมีเงาะโดยครูประจำชั้นจะเป็นผู้ตักอาหารใส่ภาชนะจานหลุมของนักเรียนรับประทานในโรงอาหาร จากนั้น หากนักเรียนคนใดรับประทานไม่อิ่มสามารถขอเติมได้ จากนั้นคณะได้เยี่ยมชม ภายในโรงครัวประกอบอาหารซึ่งมีความสะอาดเรียบร้อย ถูกหลักอนามัย โอกาสนี้คณะได้ชมการแสดงความสามารถทักษะภาษอังกฤษของนักเรียนด้วย
สำหรับการตรวจเยี่ยมการจัดโครงการอาหารกลางวัน ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินโครงการอาหารกลางวัน ในสถานศึกษาของจังหวัดลำพูนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตตามวัย ซึ่งจังหวัดลำพูนจะตรวจเยี่ยมการจัดโครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษาภายในเดือนสิงหาคม นี้อย่างต่อเนื่อง .

ข่าวโดย : ฝ่ายข่าว สปชส.ลำพูน โทร.053511555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 318

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738