ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 สิงหาคม 2562 / 08:53:24  
ประชุมสภากาแฟเดือนสิงหาคม 62
ประชุมสภากาแฟเดือนสิงหาคม 62
จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดประชุมเสวนาสภากาแฟ เพื่อให้ส่วนราชการได้พบปะพูดคุยบนโต๊ะกาแฟ ผู้ว่า ฯ แม่ฮ่องสอน ย้ำพัฒนาดอยปุย ต.ห้วยปูลิง แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่

เช้าวันนี้ 14 มีนาคม 62 ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดประชุมเสวนาสภากาแฟ โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จ.แม่ฮ่องสอน และหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพ โดยนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และส่วนราชการร่วมประชุมเสวนาสภากาแฟ เพื่อนำข้อราชการมาพุดคุยบนโต๊ะกาแฟ ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาดอยปุย ต.ห้วยปูลิง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ดอยปุยสูงกว่าระดับน้ำทะเล ประมาณ 1,700 เมตร จะต้องเดินขึ้นดอยปุยประมาณ 1 ชั่วโมง สภาพอากาศลมพัดผ่านตลอดทั้งปี อยู่บนดอยปุยสามารถมองเห็นทัศนียภาพตัวเมืองแม่ฮ่องสอนอย่างสวยงาม และการเสวนาสภากาแฟครั้งต่อไปเดือนกันยายน 2562 ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเจ้าภาพ

ข่าวโดย : นายดำเนิน ท้วมจอก ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 161

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738