ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 สิงหาคม 2562 / 10:11:52  
สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมคีตะมวยไทย 10 ท่า ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติฯ
สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมคีตะมวยไทย 10 ท่า ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติฯ
สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมคีตะมวยไทย 10 ท่า ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติฯ โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

เช้าวันนี้ (14 ส.ค. 62) ที่ศูนย์ออกกำลังกายเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(กกท.) นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมคีตะมวยไทย 10 ท่า ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติฯ โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกปี 2562 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมออกกำลังกายแบบแอโรบิคด้วยคีตะมวยไทย 10 ท่าซึ่งเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่แม่ไม้มวยไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น อีกทั้งเป็นการออกกำลังกายที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ ช่วยผ่อนคลาย และลดความเครียดสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเอง สร้างความสนุกสนานและทำให้มีทัศนคติที่ดีต่อร่างกาย เป็นการเพิ่มความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว และทำให้มีเพื่อนใหม่ สังคมใหม่ๆ เรียนรู้การปรับตัวเข้ากับสังคม และเป็นโอกาสที่จะเปลี่ยนกิจกรรมและสภาพแวดล้อม เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้ตัวเองพร้อมกับพัฒนาบุคลิกภาพควบคู่กันไปอีกด้วย
ผู้ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ประกอบด้วยประชาชน และบุคลากรจากหน่วยงานในจังหวัดแม่ฮ่องสอนประกอบด้วยบุคลากรสาธารณสุขและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน อาสาสมัครสาธารณสุขนักเรียนนักศึกษาสมาชิกชมรมออกกำลังกาย จำนวน 300 คน

ข่าวโดย : พักตร์ภูมิ ปัญญาไชยพัฒน์
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 175

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738