ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 สิงหาคม 2562 / 10:24:58  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย จัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย จัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย จัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ บริการประชาชน ภายใต้แนวคิด สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข

นาย นพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้แนวคิด สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สรวย ร่วมกับ เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน อุดหนุนงบประมาณ จำนวนเงิน 5,000 บาท ในการให้บริการประชาชนทำหมันสัตว์เลี้ยง การออกหน่วยทำการผ่าตัด ตอน ทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย จากการปฏิบัติงานในครั้งนี้ มีการทำหมันแมว เพศเมีย จำนวน 5 ตัว ตอนแมว เพศผู้ จำนวน 5 ตัว ทำหมัน สุนัข เพศเมีย จำนวน 10 ตัว และทำการตอนสุนัข เพศผู้ จำนวน 1 ตัว รวมทั้งสิ้น 21 ตัว จากการออกปฏิบัติงานทำให้ประชาชนที่เข้ารับบริการในครั้งนี้มีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก..

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 285

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738