ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 สิงหาคม 2562 / 13:22:29  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้องคมนตรีและคณะ เชิญสิ่งของพระราชทานให้แก่ทหารและตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้องคมนตรีและคณะ เชิญสิ่งของพระราชทานให้แก่ทหารและตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้องคมนตรีและคณะ เชิญสิ่งของพระราชทานให้แก่ทหารและตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ ฐานปฏิบัติการนาป่าแปก บ้านรักไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันนี้ 14 สิงหาคม 2562 เวลาประมาณ 09.30 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ เดินทางโดยเครื่องบินกองทัพอากาศถึงท่าอากาศยานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานให้แก่ทหารและตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ ฐานปฏิบัติการนาป่าแปก บ้านรักไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งภายหลังจากมอบสิ่งของพระราชทานแก่ทหารและตำรวจตระเวนชายแดนแล้ว องคมนตรีและคณะได้พบปะพูดคุยและเยี่ยมเยียนประชาชนและหน่วยงานที่มาต้อนรับ หลังจากนั้นช่วงบ่ายคณะเดินทางไปติดตามโครงการฝายปางหมูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลการเดินทางยากลำบาก สภาพภูมิประเทศเต็มไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครมาทางทิศเหนือประมาณ 924กิโลเมตร มีอาณาเขตทางทิศเหนือและทิศตะวันตกติดต่อกับสามรัฐของประเทศพม่า ได้แก่ รัฐฉาน รัฐกะยา และรัฐกะเหรี่ยง โดยมีแนวกั้นธรรมชาติเป็นทิวเขาถนนธงชัยตะวันตก แม่น้ำสาละวิน และแม่น้ำเมย แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 45 ตำบล 415 หมู่บ้าน 104,048 ครัวเรือน 275,884 คน ในด้านความมั่นคงมีฐานปฏิบัติการทหารและฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนตั้งอยู่ตามบริเวณชายแดนครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 7 อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีภารกิจเฝ้าตรวจแนวชายแดน รายงานความเคลื่อนไหวเหตุการณ์ในพื้นที่ ลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามช่องทางธรรมชาติ พบปะพัฒนาสัมพันธ์และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน และกองกำลังชนกลุ่มน้อยฝั่งตรงข้าม รวมทั้งร่วมกิจกรรมกับราษฎรชาวไทยและเมียนมาตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนาน

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 261

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738