ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 สิงหาคม 2562 / 13:43:48  
อำเภอฝาง มอบบัตรประจำตัวประชาชนแก่ผู้ได้รับสัญชาติไทย
อำเภอฝาง มอบบัตรประจำตัวประชาชนแก่ผู้ได้รับสัญชาติไทย
อำเภอฝาง มอบบัตรประจำตัวประชาชนแก่ผู้ได้รับสัญชาติไทย และผู้ได้รับบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ตามนโยบายแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียน ที่มีเลขประจำตัวประชาชนขึ้นต้นด้วย อักษร G

เช้าวันนี้(14 ส.ค.62) ที่หอประชุมอำเภอฝาง นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและมอบบัตรประจำตัวประชาชน ให้กับผู้ได้รับอนุมัติสัญชาติไทย ซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยและเกิดในประเทศไทยที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอสัญชาติไทย และได้รับการอนุมัติสัญชาติตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน จำนวน ๔๕ ราย และได้มอบบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน แก่เด็กนักเรียนที่ไม่ปรากฏหลักฐานทางทะเบียน ที่กำลัง ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาภายในพื้นที่ อำเภอฝาง ตามนโยบายแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียน ที่มีเลขประจำตัวประชาชนขึ้นต้นด้วย อักษร G จำนวน ๗๔ ราย โดยได้ให้ผู้ได้รับสัญชาติไทย และบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ปฏิญาณตนเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการที่จะจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จะประพฤติตนเป็นคนดี และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป พร้อมได้ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ขั้นพื้นฐาน ในฐานะประชาชนพลเมืองไทย รวมถึงการปฏิบัติตน ให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย เพื่อให้ผู้ได้รับอนุมัติสัญชาติไทย ได้เป็นประชากรไทยอย่างสมบูรณ์

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 536

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738