ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 สิงหาคม 2562 / 14:20:09  
เทศบาลเมืองแพร่ เตรียมออกปฏิบัติงานพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก
เทศบาลเมืองแพร่ เตรียมออกปฏิบัติงานพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก
งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ฝ่ายบริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองแพร่ เตรียมออกปฏิบัติงานพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลเมืองแพร่ ระหว่างวันที่ 17 – 28 สิงหาคมนี้

นายพัฒนพงษ์ พงษ์นวล รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เปิดเผยว่า ในช่วงนี้ฝนเริ่มกลับมาตกชุกอีกครั้งทำให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ฝ่ายบริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองแพร่ จะดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวแก่ โดยใช้เครื่องพ่นแบบหมอกครัน ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตามท่อระบายน้ำสาธารณะและอาคารบ้านเรือนของประชาชนในชุมชนทั้ง 18 ชุมชน ภายในเขตเทศบาลเมืองแพร่ ตั้งแต่วันที่ 17 – 28 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00 -16.30 น.

เพื่อให้การควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับหรือสัมผัสสารเคมีในขณะที่เจ้าหน้าที่ออกปฎิบัติงาน จึงขอความร่วมมือเจ้าของอาคารบ้านเรือน ที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีภายในบ้านเรือน ช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่และอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่พ่นสารเคมี โดยในขณะที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ปิดประตู –หน้าต่าง และเหลือประตูสำหรับเข้าออกเพียง 1 ประตูเท่านั้น ปกปิดอาหารและภาชนะบรรจุอาหารให้มิดชิด ออกจากตัวอาคารบ้านเรือน ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังฉีดพ่นสารเคมี และหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้เครื่องพ่นสารเคมี ขณะเจ้าหน้าที่ทำการฉีดพ่น

สำหรับกำหนดการปฎิบัติงานพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย มีดังนี้
17 สิงหาคม 2562 ชุมชนเหมืองแดง , ชุมชนชัยมงคล และถนนช่อแฮ
19 สิงหาคม 2562 ชุมชนทุ่งต้อม, ชุมชนร่องซ้อ
20 สิงหาคม 2562 ชุมชนพระร่วง, ชุมชนศรีบุญเรือง, ถนนวีระ, ถนนเทศบาล และชุมชนหัวข่วง
21 สิงหาคม 2562 ชุมชนศรีชุม, ชุมชนวัดหลวง, ชุมชนพงษ์สุนันท์ และชุมชนพระนอน
22 สิงหาคม 2562 ชุมชนสวรรคนิเวศ
23 สิงหาคม 2562 ชุมชนเพชรรัตน์ และหลังสถานีขนส่ง
24 สิงหาคม 2562 ถนนยันตรกิจโกศล และชุมชนเหมืองหิตพัฒนา
26 สิงหาคม 2562 ชุมชนเหมืองหิตต้นธง, ถนนเจริญเมือง และถนนราษฎร์ดำเนิน
27 สิงหาคม 2562 ถนนบ้านใหม่, ชุมชนสระบ่อแก้ว และชุมชนน้ำคือ
28 สิงหาคม 2562 ชุมชนเชตวัน

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : วัชระ เพชรพลอย
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 327

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738