ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 สิงหาคม 2562 / 14:23:37  
จังหวัดเชียงราย เปิดโครงการ "ยุวธรรม ดิจิทัล 4.0 G" นำเยาวชน เรียนรู้หลักธรรม ในยุคเทคโนโลยี 4G
จังหวัดเชียงราย เปิดโครงการ
จังหวัดเชียงราย เปิดโครงการ "ยุวธรรม ดิจิทัล 4.0 G" นำเยาวชน เรียนรู้หลักธรรม ในยุคเทคโนโลยี 4G เพื่อสร้างค่านิยม"เป็นคนดีมีคุณธรรม"

นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน เปิดโครงการ “ยุวธรรม ดิจิทัล 4.0 G” เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยมี นายประพันธ์ คำจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดเชียงราย หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจประจำจังหวัดเชียงราย องค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ประชาชน นักเรียน และนักศึกษา เข้าร่วมในโครงการ ยุวธรรม ดิจิทัล 4.0 G อย่างคับคั่ง โดยจังหวัดเชียงรายได้จัดกิจกรรมโครการ "ยุวธรรม ดิจิทัล 4.0 G" ในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนในจังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างค่านิยม"เป็นคนดีมีคุณธรรม" อีกทั้งยังเป็นต้นแบบของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประทศไทยและจังหวัดเชียงรายที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ ในยุคเทคโนโลยี 4G กับบทบาทในการนำประเทศไทยเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 พร้อมกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนในจังหวัดเชียงรายเพื่อจะขยายผลให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดเชียงราย และเป็นต้นแบบระดับชาติต่อไป ทั้งนี้ในงานได้มีการจัดบูธต่างๆที่หน้าสนใจและยังให้ความรู้ที่จำเป็นกับชีวิตประจำวัน จากหลายหน่วยงาน เช่น กระทรวงพลังงาน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เป็นต้น ซึ่งทุกบูธต่างได้รับความสนใจจากนักเรียนและนักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

ข่าวโดย : นายเอกชัย ใจมาธิ
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 130

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738