ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 สิงหาคม 2562 / 14:48:24  
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครเครือข่ายประกันสังคม
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครเครือข่ายประกันสังคม
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครเครือข่ายประกันสังคม โดยจะได้รับค่าตอบแทนสนับสนุนการปฏิบัติงานในอัตรา 13 บาท ต่อผู้ประกันตนที่สมัครใหม่จำนวน 1 ราย ผู้ที่สนใจสมัคร ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2562

นางจินดา พิชญ์ชานนท์ ประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่เครือข่ายประกันสังคมตามมาตรา 40 เพื่อขับเคลื่อนการประกันสังคมตามมาตรา 40 จึงมีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมตามมาตรา 40 ให้กับผู้ประกอบการอาชีพอิสระทราบถึงความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ ตลอดจนช่องทางและวิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายการขยายความคุ้มครองด้านการประกันสังคมถ้วนหน้า
ทั้งนี้ เครือข่ายประกันสังคมมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนสนับสนุนการปฏิบัติงานในอัตรา 13 บาท ต่อผู้ประกันตนที่สมัครใหม่จำนวน 1 ราย สำหรับผู้ที่ประสงค์สมัคร ให้ยื่นใบสมัครเป็นเครือข่ายประกันสังคมด้วยตนเอง ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2562 หรือสอบถามเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 5361 2599

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 278

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738