ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 สิงหาคม 2562 / 14:50:24  
ผู้ว่าฯ ลำพูน เยี่ยมชาวบ้านอำเภอเวียงหนองล่อง เพื่อรับฟังปัญหา ตามโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขและคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่
ผู้ว่าฯ ลำพูน เยี่ยมชาวบ้านอำเภอเวียงหนองล่อง เพื่อรับฟังปัญหา ตามโครงการ  หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขและคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่
ผู้ว่าฯ ลำพูน เยี่ยมชาวบ้านอำเภอเวียงหนองล่อง เพื่อรับฟังปัญหา ตามโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขและคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ พร้อมเน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันรณรงค์ร่วมกัน ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก และโฟม

ที่ สนามเทศบาลตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน พร้อมด้วยนางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ ตามโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 8 โดยมี นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่อำเภอเวียงหนองล่อง เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก สืบเนื่องจากนโยบายสำคัญประการหนึ่งของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย คือการปรับปรุงระบบบริการประชาชนให้เป็นเชิงรุก ทั้งรูปแบบการให้บริการครบวงจรที่ครอบคลุมหลากหลายและการให้บริการถึงตัวบุคคล เพื่อเป็นการสนองตอบต่อนโยบายดังกล่าว จังหวัดลำพูนจึงได้จัดให้มีการบูรณาการกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล พร้อมทั้งเป็นการรับฟังปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน อันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ทั้งนี้ ผู้ว่าฯ จังหวัดลำพูน เน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันรณรงค์ร่วมกัน ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก และโฟม หันมาใช้วัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติแทน เพื่อให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองที่สะอาดปราศจากถุงพลาสติกและโฟม เป็นเมืองที่น่าอยู่ จากนั้นได้มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และมอบเงินสงเคราะห์ผู้พิการและผู้มีรายได้น้อย มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ และจักรยาน จำนวน 5 คันแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ พร้อมการออกหน่วยของส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน อาทิ การออกหน่วยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปา การให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร จากสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เป็นต้น ซึ่งเป็นการมอบความสุข ตามโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขและคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ อย่างแท้จริง

ข่าวโดย : นายคมศักดิ์ หล่อเถิน
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 134

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738