ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 สิงหาคม 2562 / 15:01:15  
จังหวัดลำพูน ออกหน่วยให้บริการ ฉีดวัคซีนแก่สัตว์เลี้ยง ในพื้นที่ อ.เวียงหนองล่อง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดลำพูน  ออกหน่วยให้บริการ ฉีดวัคซีนแก่สัตว์เลี้ยง ในพื้นที่ อ.เวียงหนองล่อง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ออกหน่วยให้บริการ ฉีดวัคซีนแก่สัตว์เลี้ยง ในพื้นที่ อ.เวียงหนองล่อง ตามโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี

ที่ สนามหน้าเทศบาลตำบลหนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงหนองล่อง ออกหน่วยบริการประชาชน ให้ความรู้ และให้บริการ ผ่าตัด ทำหมัน แก่ สุนัข และแมว และบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสัตว์เลี้ยง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ต่างให้ความสนใจนำสุนัข และแมวมาเข้ารับบริการ อย่างต่อเนื่อง โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ปี 2560 – 2563 ที่ประสงค์ให้มีการป้องกันการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและ ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไป ในการดำเนินงานจะมี เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ และอาสาสมัครปศุสัตว์ ร่วมปฏิบัติการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ของตน ทั้งนี้ประชาชนที่ประสงค์จะขอรับข้อมูล และต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการดูแล รวมถึงการคุมกำเนิดสัตว์เลี้ยงของตนเอง และรับบริการฉีดวัคซีน สามารถติดต่อที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ 053-511288

ข่าวโดย : นายคมศักดิ์ หล่อเถิน
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 303

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738