ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 สิงหาคม 2562 / 15:55:40  
จังหวัดพะเยา เตรียมซ้อมแผนป้องกันอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากดินถล่ม 23 ส.ค.นี้
จังหวัดพะเยา เตรียมซ้อมแผนป้องกันอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากดินถล่ม 23 ส.ค.นี้
นายกร มหาวงค์นันท์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุมคณะทำงาน ออกแบบการฝึกการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา กรณีอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากดินถล่ม ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายกร มหาวงค์นันท์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุมคณะทำงาน ออกแบบการฝึกการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา กรณีอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากดินถล่ม ประจำปีงบประมาณ 2562 รูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ (functional Exercise) ที่ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 (หลังเก่า) ทั้งนี้เป็นไปตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้จังหวัดดำเนินการฝึกการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยกำหนดให้การฝึกการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เป็นเครื่องมือในการเตรียมความพร้อม เพื่อให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด อำเภอเป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพกำลัง และทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัย รวมทั้งตรวจสอบการใช้แผนเผชิญเหตุ ในการอำนวยการและประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงาน ทหารหน่วยงานบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสาธารณกุศล อาสาสมัคร สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคมโดยกำหนดสถานการณ์อุทกภัยในรูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ (functional Exercise) เพื่อทดสอบแผนเผชิญเหตุการณ์สาธารณภัย โดยจังหวัดพะเยา กำหนดการฝึกซ้อม การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม ในรูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ (functional Exercise) ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส.พะเยา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา
อ่าน : 162

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738