ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 สิงหาคม 2562 / 15:57:57  
จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม สงเคราะห์ราษฎรผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์สภานายิกา สภากาชาดไทย...
จังหวัดพะเยา   จัดกิจกรรม สงเคราะห์ราษฎรผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์สภานายิกา สภากาชาดไทย...
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม สงเคราะห์ราษฎรผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม สงเคราะห์ราษฎรผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์สภานายิกา สภากาชาดไทย ซึ่งจังหวัดพะเยา โดยที่ทำการปกครองจังหวัด อำเภอเมืองพะเยา สถานีกาชาดที่ 3 จ.เชียงใหม่ และ เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา จัดขึ้น ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยอำเภอเมืองพะเยาได้พิจารณาคัดเลือกผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา เข้ารับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 300 ชุด โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อน อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับราษฎรผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ ให้มีความเข้มแข็ง ทางสุขภาพ ด้านร่างกาย และจิตใจด้วย

ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส.พะเยา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา
อ่าน : 137

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738