ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 สิงหาคม 2562 / 16:47:37  
จังหวัดแพร่ขอเชิญชวนส่งผู้มีคุณสมบัติเข้าคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2562
จังหวัดแพร่ขอเชิญชวนส่งผู้มีคุณสมบัติเข้าคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2562
จังหวัดแพร่ เชิญชวนผู้สนใจและมีคุณสมบัติครบบถ้วยสมัครเข้าคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2562 ในงานวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2562 เพื่อยกย่องสรรเสริญบุคคลซึ่งเป็นพ่อที่ดี และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภายในวันที่ 19 สิงหาคมนี้

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า สมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้จัดงานวันพ่อแห่งชาติ ได้กำหนดจัดงานวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นับเป็นปีที่ 40 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และคัดเลือกยกย่องสรรเสริญบุคคลซึ่งเป็นพ่อที่ดี สมควรได้รับเกียรติบัตรเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2562 และได้ขอความร่วมมือให้จังหวัดแพร่ พิจารณาดำเนินการคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2562 ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด จำนวน 2 คน

จังหวัดแพร่ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถติดต่อสอบถามและยื่นแบบประวัติพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2562 พร้อมเอกสารประกอบการรับสมัคร และหนังสือรับรองการตรวจสอบประวัติบุคคลจากสถานีตำรวจ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ในวันและเวลา ราชการ ณ ที่ว่าการอำเภอตามภูมิลำเนาที่อาศัยอยู่ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจังหวัดแพร่ โทรศัพท์ 054 – 511 411

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : วัชระ เพชรพลอย
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 193

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738